Heltidsresan! Missa inte att följa med!

Rekryteringsutmaning = fler heltidstjänster färre rekryteringar.

300 000 nya medarbetare behövs till 2023 i hela landet. Många går i pension, folkmängden växer därmed också fler barn och äldre.

För att personal inom skola och omsorg ska kunna hoppa på tåget, det som kallas heltidsresan, krävs ett tydligt politiskt beslut och uppdrag likaså resurser för förändringsarbete.

Det är en jämställdhetsfråga och för att lyckas bör man prioritera frågan högt.

Antal heltidsanställda har ökat med åren, men det är likväl inte tillräckligt många som är heltidsarbetande.

Detta är en rättvisefråga. Det är flest kvinnor som arbetar deltid. Därmed får de lägre sjukpenning och pension. Det skapar svårigheter för egen försörjning.

Tjörns kommun är nu med på ”Heltidsresan”. Det gäller både skola och omsorg.

Det kräver engagemang från arbetsgivaren, fackliga organisationer och politiker.

Därför satsar vi Socialdemokrater, Björn på Tjörn och Tjörnpartiet under 2020 -2022, 22 miljoner kr, för att detta ska kunna genomföras.
Det skall jämföras med de totalt 4,5 miljoner som minoritetsmajoriteten satsar. Vi vill med dessa extra 17,5 miljoner leva upp till vårt avtal med personalen och samtidigt skapa förutsättningar för fler händer i skola och omsorg.

Det finns många goda exempel i landet för arbetsgivaren att inspireras av för att skapa realistiska förväntningar.

Vill ni veta mer? Gå in på SKL:s hemsida www.skl.se

Maud Hultberg, ledamot av Kommunfullmäktige och andre vice ordförande i Barn och Utbildningsnämnden.

facebook Twitter Email