Hemlöshet

Vi vet av tidigare erfarenheter att olika former av kriser, oavsett om det är en pandemi eller finanskris, så påverkar det alltid de svagaste grupperna i samhället mest. En av dessa grupper som politiker sällan talar om, oavsett kris eller inte, är det hemlösa.

Socialstyrelsen har sedan 1993 vart sjätte år kartlagt hemlösheten och i den senaste rapporten (2017) är det ungefär 32 000 som är hemlösa enligt socialstyrelsens definition. Ser vi till STO – kommunerna, har Stenungsund under fem eller färre, Orust 12 och Tjörn 38.

Dagens siffror kan se annorlunda ut, då kartläggningen gjordes 2017 och nästkommande görs 2023. Hemlösheten är komplex from av social utsatthet och skall därav tacklas från olika håll.

Den främsta anledningen till att någon blir hemlös är att den blivit värkt från sin tidigare bostad – anledningen till detta kan vara olika, det kan handla om psykisk ohälsa, missbruk eller att man förlorat jobbet.

För oss socialdemokrater är rätten till bostad en grundläggande del av välfärden. Vi har därför drivit igenom förslag som infört ett särskilt stöd för att bygga bostäder till äldre, infört investeringsstöd till att bygga nya små, klimatsmarta och billiga hyresrätter samt förbättrat bostadsbidraget.

För många är bostadspolitiken en fråga som enbart berör bostäder och som de senaste åren blivit ett särintresse. Vi socialdemokrater vill på riktigt göra bostadspolitiken till det verktyg som hjälper oss utjämna klyftorna i samhället – precis som socialdemokratin gjorde under Tage Erlanders tid.

Därför säger vi socialdemokrater på Tjörn nej till högerns marknadshyror och privatisering av allmännyttan och ja till bra och billiga bostäder och boendestöd – allt för att motverka hemlöshet.

facebook Twitter Email