Inbjudan för våra medlemmar

S-gruppen inom Miljö- och Samhällsbyggnadsutskottet bjuder in intresserade medlemmar till en "studiecirkel".

Denna studiecirkel syftar till att ta fram nya frågor för ”Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ” till den budget som vi kommer att lägga fram för 2019 och till vårt valprogram inför den nya mandatperioden.

Den första träffen är måndagen den 4 december klockan 18.00.

4/12 bygg- och detaljplaner
15/1 miljöfrågor
12/2 va-kretsloppsfrågor
Vi pratar också om utveckling- och utvecklingsområden

Anmälan gör du helst före den 1 december till Jeanette lagervall via e.post: jeanette_lagervall@hotmail.com eller på mobiltelefon: (helst sms) 0705-67 15 90.

Efter att du gjort din anmälan kommer du att få besked om var studiecirkeln kommer att hållas, vilken plats det blir är beroende av hur många som anmäler sig till studiecirkeln.

facebook Twitter Email