INBJUDAN TILL VALANALYS OCH EN SUMMERING AV S-KVINNORS FEMINISISTISKA ARBETE

Söndag 21 oktober 2018, klockan 14.00 - 16.30, Partidistriktets lokal, Västra Strandgatan 2 i Kungälv.

Aylin Fazelian, ny riksdagsledamot och ledamot I S-kvinnors förbundsstyrelse inleder med en summering av S-kvinnors feministiska arbete under den gångna mandatperioden och en valanalys.

Därefter diskuterar vi våra utmaningar och ambitioner för jämställdheten och för den kommande mandatperioden.

Vi diskuterar även klubbarnas situation och utmaningar och lägger därmed grunden för våra S-kvinnoklubbars verksamhetsplanering i distriktet.

Alla intresserade kvinnor i Arbetarekommunerna är välkomna.

För samåkning kontakta styrelsen I den lokala S-kvinnoklubben.

Anmälan senast 15 oktober 2018 till Marlene Segerson marlene.segerson@gmail.com eller till Rosalie Sanyang rosalie.sanyang@gmail.com

 

facebook Twitter Email