Investera för framtiden NU!

Jag har tidigare här i Tjörnkuriren argumenterat för en offensiv plan för kommunens investeringar!

När nu Coronakrisen än en gång drabbar Sverige och Europa med full kraft är det viktigt att se till att de ekonomiska effekterna blir så små som möjligt.

Hur snabbt vi som land kan återhämta oss beror mycket på hur vi agerar såväl privat som i kommuner, regioner och land.

Vår finansminister Magdalena Andersson har pekat ut tre viktiga områden som vi skall bevaka när vi återstartar Sverige.

  • Genomför viktiga investeringar nu.
  • Se till att inte säga upp välfärdsarbetare i skolan och omsorgen.
  • Försämra inte vanligt folks köpkraft.

Vårt budgetförslag svarade på kommunal nivå upp mot dessa tre punkter.

Tjörns kommun står inför stora behov och har behov av att investera för framtiden.

Därför vill vi omgående genomföra de investeringar som behövs för en ny skolstruktur. Detta inkluderar att omedelbart starta projektet ”Bleket skolan”.

Vi är övertygade att nu är rätt tillfälle att gå från ord till handling. Räntenivåerna är och enligt prognoser kommer att förbli låga.

Konjunkturen talar för lägre byggkostnader än i en framtida högkonjunktur.

Med andra ord det kommer aldrig bli billigare att genomföra dessa för Tjörn så nödvändiga investeringarna.

Så kan vi på Tjörn med en offensiv investeringsstrategi komma ut starkare ur Corona krisen än vi gick in i den och samtidigt dra vårt strå till stacken för hela landets bästa.

Om vi inte agerar nu riskerar problemen med vår skola bli allt större och samtidigt kommer arbetslösheten som redan nu ökar bli rekordhög och i sämsta fall bita sig kvar för lång tid.

Benny Halldin (S)

facebook Twitter Email