Investeringar för hållbar tillväxt och klimatomställning

Coronakrisen som lamslagit land efter land är en kris av många. Parallellt har vi en klimatkris som inte bara hotar liv och jobb – den hotar människornas, djurens och naturens existens.

Den socialdemokratisk regeringens höstbudget för kommande år tar sikte på att motverka och lindra Coronakrisens effekter samtidigt som vi läger fram nya och effektivare förslag för att långsiktigt möta klimatförändringarna. Det socialdemokratiska partiet har som ambition att bli den första fossilfria välfärdsnationen i världen.

Sverige behöver ha en politik som främjar ny teknik och gröna företag. Här är några förslag som skall bidra till det: 

  • En ny forsknings – och innovationsproposition.
  • Industrisatsningar på 950 miljoner. 
  • 200 miljoner i investeringar i testbäddar för bioraffinaderier.
  • Satsningar i det lokala och regionala arbetet för grön omställning. 

Sverige är ett miljöland i framkant och det vill vi fortsätta vara. För att lyckas med det krävs djärva mål och stora investeringar. Vi tror på att människor är beredda att ta sitt ansvar för en bättre miljö för våra barn och barnbarn. Men för att det ska fungera behöver människor få möjligheter och rätt förutsättningar av kommuner, regioner och staten.

Det är så, bara så vi kan minska utsläppen av växthusgaser, skydda den biologiska mångfalden, skapa en giftfri miljö och en bättre havsmiljö. Agenda 30 går hand i hand med socialdemokratisk politik – och vår ambition är att den ska genomsyra alla beslut och för att nå dit satsar vi i höstbudgeten på bland annat: 

  • Stöd till kollektivtrafiken och underhåll av järnväg. 
  • Skattereduktion för installation av grön teknik. 
  • Energieffektivisering och renovering av bostadshus och utomhusmiljöer. 
  • Justerade förmånsvärden för personbil. 
  • Omställning av transportsektorn och satsningar på laddinfrastruktur för tunga fordon. 

Det är vårat ansvar som socialdemokrater och medmänniskor att ta ansvar för miljön och klimatet – inte bara för vår egna skulle utan för generationer framöver. Det är barn som svälter, enorma skogsbränder, förgiftade sjöar och hav, och vi har inte all tid i världen – vi måste agera nu.

Ingen har den absolut lösningen på problemet. Vi vet inte hur vi lagar hålen i ozonlagret, återfår skog där det nu är ökenlandskap eller får tillbaka djur som en gång utrotats. Men vi vet att de beror på oss – det är människors livsval och levnadssätt som lett oss till var vi befinner oss i dag.

Vad vi vet, är att en cirkulär ekonomi kan bidra till att bygga ett ekonomisk, socialt och miljömässigt hållbart samhälle – ett grönt folkhem. Vi socialdemokrater vill bedriva en offensiv klimatpolitik – inte bara för att det är rätt, utan för det är smart. Kom med du med, bli medlem i dag.  Du kan anmäla ditt medlemskap vi denna länk >>> Bli medlem

facebook Twitter Email