”Just-in-time” leveranser av läkemedel och sjukvårds-material fungerar inte

2009 avreglerade Alliansregeringen apoteksmonopolet. Det var något vi socialdemokrater motsatte oss eftersom vi menade att det i stora delar fungerat väl.

Vi har som parti inget mål att återinföra apoteksmonopolet igen, men det är framåt viktigt att fokusera på de brister som det nuvarande systemet har. 

Under coronapandemin blev och är det tydligt att marknadsmodeller som ”just-in-time” leveranser för läkemedel och sjukvårdsmaterial inte fungerade.

Socialdemokraterna vill därför att ett samhällsansvar för alla apotek bör prövas samt att ägandeskapet mellan apotek och vårdgivare bör regleras ytterligare. I dagsläget får inte vårdgivare i Sverige äga apotek, men vi skulle även vilja att apotek inte får äga vårdgivare. Det vill vi för att det inte får råda någon misstanke om att läkemedel eller annan behandling ges utifrån ekonomiska motiv. 

Vi Socialdemokrater vill att du ska kunna få de receptbelagda läkemedel du behöver inom 24 timmar. Sedan S-regeringen tillträdde har vi sett till att ansvaret för att läkemedel för en enskild kund skall kunna expedieras inom 24 timmar från beställning flyttas till läkemedelsleverantörerna för att du snabbare skall få dina läkemedel.

Vi måste bort från marknadstänkandet och börja fokusera mer på samhällsansvaret. Läkemedel är inte vilken vara som helst. Läkemedelsmarknaden är inte vilken marknad som helst. Det är därför för oss viktigt att apoteksmarknaden fungerar väl och att patienten sätts i fokus.

facebook Twitter Email