Klimatkrisen är här på allvar!

Klimatdebatten kantas ofta av motsättningar, vissa tror på klimatförändringarna andra inte.

Oavsett vad någon tror på, är det något som inte står rätt till i vår värld i dag. Barn världen över dör i svält, skogsmark förvandlas till ökenmark och djurarter dör ut. Ungdomar världen över kämpar för att bli hörda och sedda – att få sin oro över framtiden tagen på allvar av vuxenvärlden.

Olof Palme sade en gång att det närmaste vi kan skönja av framtiden är barnen, inte bara våra egna barn och barnbarn, utan alla våra barn. De är vår gemensamma framtid och de skall få en bra uppväxt. Utifrån de kloka orden måste vi börja se och höra de unga som kämpar för sin framtid och tillsammans med dem agera som en värld mot ett mål –  en mer hållbar, rättvisare och ljusare framtid för världens medborgare. 

Alla måste ta sitt ansvar för att nå klimatmålen och stoppa den destruktiva utveckling som pågår. Det handlar om FN, EU, Sverige, VGR, Tjörns kommun, du och jag – alla måste dra sitt strå till stacken.

För oss socialdemokrater är klimatkrisen på allvar här och nu. Det kommer krävas otroliga ansträngningar från var och en av oss för ställa om och tänka nytt – men omställningen måste ta hänsyn till att vi är olika och har olika förutsättningar att ställa om. För Tjörns kommun vill vi:

  • Säkra tillgången till rent dricksvatten genom att ta fram en plan för ”Hållbar dricksvattenförsörjning”. 
  • Prioritera Agenda 30. 
  • Satsa på en utbyggnad av gång – och cykelvägar. 
  • Genom översiktsplanen säkerställa och bevara skydds – och bevarandevärda naturmiljöer och mångfald. 
  • En utbyggnad av laddstolpar. 
  • Prioritera kollektivtrafiken och ge människor förutsättningar att åka mer kollektivt genom fler pendelparkeringar och fritidskort till unga för en mindre summa. 

Socialdemokratisk klimatpolitik bygger på fakta och realism – och med Per Albins folkhemstanke, Agenda 30 och våra värderingar skall vi återigen skapa ett grönt folkhem för generationer framöver. 

Ludwig Andreasson (S)

facebook Twitter Email