Klimatpolitik

I många familjer under helgerna, har säkert vädret varit ett ämne för diskussion. Varför har det inte kommit någon snö och varför är det fortfarande så milt ute? Vissa glädjas över faktumet, andra bävar inför svaret och vissa bryr sig inte ens.

Men det är ett faktum att vädret inte är som det var förut, något som vi tror att många, kan hålla med oss om. För att vi skall slippa diskutera ämnet flera gånger i framtiden, måste individer, kommuner, nationer och världssamfundet börja ta ansvar och förändra sitt sätt att leva i grunden.

För oss socialdemokrater är klimatfrågan, en av våra största ödesfrågor.
Vi är ett parti som många andra, som har en klimatpolitik för morgondagen – men lika mycket som vi är ett parti är vi en del av arbetarrörelsen. Det finns i vårt DNA, en strävan att förankra den politik vi för, oavsett ämne, i den rörelsen vi är en del av – såväl som hos de breda folklagerna.

Socialdemokraterna är måna om att den lilla människan inte skall glömmas bort, när vi utformar vår politik, ty det är ofta den lilla människan som påverkas mest. Trots det tror vi att svenska företag och medborgare är beredda att ta sitt ansvar och bidra till att leva upp till de internationella samt nationella förpliktelser vi åtagit oss. Det krävs dock att både företag och medborgare får möjligheter och rätt förutsättningar av kommuner, regioner och saten för att lyckas.

LKAB är ett bra exempel på när ett företag ges rätt förutsättningar och kan genomföra Sveriges största industrisatsning – någonsin! Investeringar uppemot 400 miljarder i fossilfri produktion, 3 000 nya jobb årligen, regional utveckling och kapade koldioxidutsläpp med 35 miljoner ton årligen. När rätt politik och förutsättningar ges, är det till gagn för löntagare, klimatet och landsbygden.

Vi har i regeringsställning inför ett klimatpolitiskt ramverk med en klimatlag, ett klimatpolitiskt råd och satt upp några av de mest ambitiösa klimatmålen i världen. Det gör vi, för vi måste – det finns inget annat val. Samhället måste dessutom börja se till helheten, tänka mer långsiktigt och bli mer socialt, ekonomiskt samt miljömässigt hållbart.

Därför är innehållet i Agenda 2030 inte speciellt främmande för en socialdemokrat – de problem som Agenda 2030 tar upp är problem som vi sedan länge belyst. För oss är det viktigt att både Tjörns kommun och Sverige, blir bättre på att förankra Agenda 2030 i politiken och att vi börjar arbeta mer intensivt med de 17 globala målen samt dess tillhörande delmål.

Socialdemokraterna på Tjörn ser positivt på möjligheten om arbetarrörelsen och miljörörelsen kunde förenas i arbetet och tillsammans starta ett nationellt projekt som vi som nation och folk kan ensa kring – i syfte att rusta upp det svenska folkhemmet i gröna toner, till förmån för allt levande och kommande generationer.  

facebook Twitter Email