Kollektivtrafiken måste byggas ut

Kollektivtrafiken måste byggas ut om Tjörn ska överleva.
När jag var barn på 50-60 talet och växte upp i Mölnebo nere vid Rönnäng gick det en buss på morgonen och en på kvällen. Jag fick vara himla glad om jag kom in till Göteborg en gång om året för att köpa nya kläder, ny skolväska och gå på Liseberg.

Jag började jobba i Göteborg 1967 och att arbetspendla fanns ingen tanke på utan jag var tvungen att skaffa mig en bostad där. Idag kommer vi med direktbuss in till Nils Erikssons terminalen på 1 tim. 15 minuter ifrån Rönnängs brygga. Detta är med dagens tidsmått för lång tid och det ska minskas. Ska våra unga ha möjlighet att bosätta sig på Tjörn ska det finnas en bra och effektiv pendling utan att man behöver ha bil.

Denna pendling måste finnas både på dagtid, kvällstid och vissa natt turer. Detta handlar om trygghet inte minst för våra ungdomar och deras anhöriga.

Vi Socialdemokrater anser att kollektivtrafiken skall vara klimatsmart, billig, tillgänglig och därför måste den byggas ut.

För att få en effektiv kollektivtrafik måste det finnas möjlighet att ta emot tåg på centralen i Göteborg (för den är idag full med tåg) därför måste Göteborgslänken byggas och när den är klar 2027, ska Boråsbanan (med hållplats vid Landvetter)  byggas, efter det skall Bohusbanan byggas med dubbelspår till Stenungsund.

Dessa lokala tåg ska gå under Göteborgs central och vidare i tunnel under Kungshöjd, Vasagatan, Liseberg och vidare söder ut.

Innan dess får vi nöja oss med Tjörnexpressen in till stan.

Socialdemokraterna på Tjörn har lagt ett förslag att köra en båtlinje, alltså den som går till Åstol, Dyrön och vidare mot fastlandet (Rökan) vid Instöbron och därifrån med buss till Kungälvs Ytterby och byte till tåg eller åka vidare till Nils Erikssons terminalen. Denna resa kommer att ta ca: 60 min.

För tåg norr ut byggs det just nu mötesspår vid Grohed strax söder om Uddevalla.

Ny Zonindelning.

Från och med den 4 november blir det nya taxezoner i Regionen. Vi har idag lika många taxezoner som det är kommuner alltså 49 st. från och med den 4 november blir det 3 stycken.

Tjörn hamnar i Zon 2 tillsammans med Stenungsund, Kungälv, Kungälv, Ale, Alingsås, Lerum, Härryda och Kungsbacka.
Mer information om den nya zonindelning finns via denna >>> länk.

Hans Strandberg regionpolitiker för socialdemokraterna från Tjörn.

facebook Twitter Email