Kommunalråd Martin Johansen (L), tar du ditt ansvar som högst politiskt ansvarig för demokratin?

Enligt alla regler om en ärlig och öppen kommun så ska vi förtroendevalda oavsett om vi tillhör majoritet, på Tjörn alliansen plus MP, eller opposition, bland annat det parti jag företräder, Socialdemokraterna, ha samma tillgång till information för att kunna visa våra medarbetare hur vi tänker att medborgarnas uppdrag till oss ska genomföras.

I februari brukar vi varje år få reda på förutsättningarna för att vi ska kunna göra kommunen till den bästa av alla med de pengar vi har till förfogande. I år fick vi reda på att det saknas cirka 60 miljoner kronor för att kunna behålla den verksamhet som vi i dag har. Du tillsammans med övriga i alliansen gav i uppdrag till våra anställda att senast till maj månad redovisa förslag på hur vi skulle få pengarna att räcka. Detta för att vi skulle kunna ta fram ett förslag till vårt kommunfullmäktige i juni som vanligt. Det är ju extra viktigt att vi gör en trovärdig budget just ett valår, anser i alla fall jag. Annars kan man ju lova allt till alla utan att skämmas.

Under våren så var du mycket tydlig med att vi skulle effektivisera bland annat skolan genom en stor omorganisation. Du sa då att det därför inte gick att ta en budget när man inte vet hur mycket man kan spara innan vi bestämt hur det ska se ut. Jag har noterat att ditt parti under sommaren mycket tydligt säger att allt ska vara som det är nu, alltså inga förändringar.

Min fråga till dig blir nu, om nu allt ska vara som det är, varför har vi då inte i god tid före valet fått reda på hur du tänker finansiera det besparingar som förvaltningarna fick i uppdrag att göra. Eller, vad har du som ytterst ansvarig gjort för att alla partier får tillgång till information för att kunna göra en ärlig och tydlig budget före valet? Är det en ny kommunal hantering liknande Långekärrskolans nedläggning? Alltså tyst innan valet, beslut utan diskussion efter.

Du vet att vi förutom den verksamhet som vi har idag så behöver vi rusta upp skolorna, vi måste bygga upp och möta de behov som de äldre i kommunen har. Inom de närmaste åren ökar våra äldre över 80 med mer än 40 procent, våra nyfödda och fram till och med gymnasiet ökar med cirka 30 procent, det kan man inte blunda för, inte ens ett valår Martin Johansen. Eller, tänker du köpa ”Vingar för pengarna”?

Benny Andersson (S)

Oppositionsråd

facebook Twitter Email