Landsbygdspolitik

Vårt land Sverige – en kran i Göteborgs frihamn en disig morgon, en busstation på torget i Söderhamn, en blomma i Roslagen och Smålands skogbevuxna mark. Trots vackra ord om Sverige är verkligenheten annorlunda.

Klyftan mellan stad och land är ett faktum och något som vi tillsammans måste få bukt på. Som socialdemokrater vill vi att Sverige ska hålla ihop och det ska vara möjligt att bo, leva, och verka i alla delar av landet.

Sverige kan uträtta stordåd också i framtiden – om vi håller ihop. Landsbygden har en stor potential att utvecklas och växa. Om vi inte minskar klyftan på vår ö och i Sverige kan det bidra till att en andra klassens medborgare växer fram. Det vill vi inte ska ske, därför satsar regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna på en rivstart för landsbygden såväl som landet.

Det innebär att landsbygdsprogrammet från ett tillskott på 4,3 miljarder under 2021/2022, 1,4 miljarder för att bygga ut bredbandet på landsbygden och 500 miljoner årligen fram till 2023 för att investera i våra vägar.

För Tjörns kommuns del handlar det om att vi vill göra vägen till Klövedal till ett av Tjörns huvudstråk, hållbara parkeringslösningar speciellt i Rönnäng, etablera direktbussar från västra och södra Tjörn till Storgöteborg, verka för ett äldreboende på norra Tjörn, införa fritidskort för våra ungdomar mot en mindre avgift samt rusta de prioriterade badplatserna (Kårevik, Linneviken, Gråskär och Låka) så att de är funktionsanpassade.

Socialdemokraterna Tjörn har en vision om att hela Tjörn ska leva året om – det vill vi förverkliga efter valet 2022.  

facebook Twitter Email