Lärare och rektorer

Det finns i dagsläget en debatt om framtidens skola på Tjörn – den är viktig och den behövs. Oavsett var de olika skolnaven och skolorna kommer att ligga, måste innehållet vara av hög kvalite.

2008 när vi styrde, låg Tjörns skolor i topp. För att återigen nå dit måste lärarna, det vill säga, skolans viktigaste resurs, ha goda arbetsvillkor och rätt förutsättningar för att kunna bedriva en undervisning av hög kvalité.

Det flesta vet att en lyckad lektion och en god undervisning kräver tid. Det tar tid och behöver ta tid att planera en lektion, det måste även få ta tid att genomföra vissa moment och lärarna måste få tid att följa upp det eleverna presenterar.

Det är ett faktum att tid är pengar, men skolpolitiker av diverse färger måste sluta se tid som en kostnad. Vi måste i stället se det som en investering, en investering som kanske inte märks direkt, men som vi vet av forskning har betydelse.

Lärare skall väders högt och mötas med respekt, men framför allt ges tid till att vara just lärare. Den kombinationen, tillsammans med en tilltro till lärarnas yrkeskompetens kommer skapa trygga läromiljöer med hög kvalité för våra barn och ungar. Det skapar i längden en stabil grund för att kunna fostra våra barn och unga att bli kunniga, demokratiska och självständiga medborgare. Det är så, bara så vi kan bygga ett starkare Sverige för morgondagen.

Likaväl som lärarna är en central del i undervisningen, är rektorerna centrala för att nå höga kunskapsresultat och likvärdighet i skolan. Flera undersökningar visar att rektorerna har en nyckelroll för att vända kunskapsresultaten. Samtidigt har många rektorer en mycket tuff arbetssituation. Därför krävs det vi gemensamt – både nationellt och lokalt – investerar i skolans ledarskap och ger rektorerna möjlighet att vara de pedagogiska ledare som svensk skola behöver.

Neddragningar i skolan har påverkat elever, lärare och skolledare negativt. Vi måste återigen satsa, satsa och satsa på våra elever, lärare och skolledare.

För socialdemokraterna kommer en trygg och jämlik kunskapsskola alltid vara en förutsättning för det starka samhället. Skolorna på Tjörn har tidigare varit några av de mest högpresterande skolorna i Sverige.
Dit skall vi nå igen!

facebook Twitter Email