Löftena kunna svikas?

”Löftena kunna ej svika” är som bekant en psalm, där varje vers avslutas med den välkända strofen: Himmel och jord må brinna, höjder och berg försvinna, men den som tror skall finna, löftena de stå kvar.

I tjörnpolitiken har alliansen tillsammans med vänstern och miljöpartiet skapat en egen variant på denna vackra psalm.

De har givits många löften och nu är det dags att förverkliga dem. Dessa partier, tillsammans med sverigedemokraterna, styr nu Tjörn där oppositionen (SD) och majoriteten (V, MP L, M, C, KD) har en gemensam budget !!!

Om det var pesten, eller koleran, som SD representerar vet vi inte, men kanske kan Anna Wängborg (MP) reda ut detta då hon tillsammans med V släppte fram sverigedemokraterna. Var han pest eller kolera, Anna Wängborg?

Nu ska löften från valrörelsen gällande skola, äldreomsorg, kulturhus, hyreshus gång- och cykelvägar, barnomsorg m.m. infrias.

Skolutredningen, som dessa lovade stoppa ett par dagar före valet är nu klar, inte stoppad. Men den är instoppad och får ej presenteras. Löftena om bland annat sjätteklassare tillbaka till mellanstadiet blev för dyrt.

Föräldrar och barn må larma, facebooksgrupper och försäkringar försvinna, men den som vill se, skall finna hur löftena i det blå försvinna.

Kulturhus JA! Kulturhus NEJ! Kulturhus VET EJ! Hundramiljonersbygget är flyttat till annan plats, och kallas mötesplats mellan generationer.

Är det ett nytt äldreboende på Dunkavlemyren i Skärhamn? Alla tre åsikterna som beskrivs ovan om kulturhuset rymdes i samma budgetbeslutet från den förtrollade luciakvällen 2018,

Vänstern och miljöpartister må jubla, Bertelsen och andra moderater förtörnade förneka. Men Gunnemar Olsson (L) kan förnimma att inga önskningar alls av de tre behöver försvinna!”

Den nya psalmen heter rätt och slätt ”Löftena kunna svikas”, komponerad av kommunfullmäktigerepresentanter från Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna, Vänstern, Centern, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna

facebook Twitter Email