Mat – och konsumentfrågor

”Livet det är i vardagen” sade en klok man en gång och visst är det så. Behovet av en politik som mynnar ut i konkreta förslag som skapar förändring i människors vardag är ständigt aktuellt.

Ofta är det frågor som ingen tänker på, såsom mat – och konsumentfrågor. Vi tycker att livsmedelsproduktionen i Sverige har förutsättningar att bidra till ökad sysselsättning och tillväxt. Det ger jobb på landsbygden samtidigt som det stärker hållbar utveckling och producerar mat av bra kvalitet med höga miljö- och djurskyddskrav. Svensk mat har helt enkelt hög kvalitet och skapar mindre påverkan på miljön än i många andra länder.

Våra mervärden ska vi värna och utveckla – de är en konkurrensfördel för Sverige. Något som är viktigt för oss socialdemokrater är att det finns en bättre märkning och ökad information till konsumenterna om matens ursprung, även på restaurang.

För i grund och botten handlar det om att det ska vara lätt för människor att vara aktiva konsumenter, handla medvetet och bidra till en mer hållbar konsumtion. Alla konsumenter måste ges goda förutsättningar att kunna fatta rätt beslut kring vad de ska köpa och inte köpa.  

facebook Twitter Email