NEDLÄGGNINGEN AV SJÖFARTSGYMNASIET

Rederinäringen i Sverige expanderar stort nu vilket är glädjande. Däremot blir det problem att anställa personal, eftersom var 6:e anställd är över 58 år, och det behöver göras ca. 800 anställningar under de närmaste 5 åren. Det kommer att bli svårt att hitta personal med rätt kompetens. Dessutom minskar antalet sökande till sjöfartsskolorna.

Om sjöfartsgymnasiet i Skärhamn fått vara kvar, hade det naturligtvis funnits betydligt fler med den kompetens som nu och framöver efterfrågas. Eleverna hade kompisar som var på väg att söka sig till denna utbildning, men vågade inte eftersom ryktet gått i ett par års tid att den skulle läggas ner.

Skolan gav inte bara good-will åt kommunen utan, bar sig också ekonomiskt.

På Tjörn hade vi byggt upp ett unikt bra samarbete mellan skolan och näringen. Detta samarbete lovordades i hela sjöfartssverige, och sågs som en modell för ett framsynt partnerskap näring och kommun, för både framtida entreprenörer och anställda inom shipping.

Okunskapen om de lagar som gäller denna form av gymnasium, som ett sjöfartsgymnasium är, skapade stora problem när man ville att Marstrand i Kungälvs kommun skulle ta över utbildningen. Det slutade med att Stenungsund tog emot eleverna, medan Tjörns kommun tvingades stå som huvudman i ca. 2 år.

Även detta felbeslut blev naturligtvis dyrt för vår kommun.

Socialdemokraterna

Siv Ogeman och Jan-Evert Halldin 

NEDLÄGGNINGEN  AV  SJÖFARTSGYMNASIET EN  SKANDAL

Här på ön den gången är tron på framtiden stor

och optimismen gror.

Sakta men säkert växer ett sjöfartsgymnasium fram vid vår kust

och både elever och lärare jobbar med liv och lust.

ALLA ! Utom ni som styr! ville ha detta gymnasium kvar.

Så nu undrar jag vad ni gav de inblandade för svar:

eleverna som trivdes och hade det gott,

med kamratskap, personal och den praktik de fått ?

högskolan i Kalmar som lovade eleverna

utbildning till färdiga befäl ?

Och vad sa ni till rederinäringen, som menar

att sjöfart är det här samhällets själ ?

Siv Ogeman

facebook Twitter Email