Nu sparkas 4 personer från den viktiga öppenvården på Tjörn!

Utan diskussion, utan en fråga, utan hänsyn till barnkonventionen, utan ett uns till konsekvensanalys, så bestämmer sig följande personer i Tjörns socialnämnd att sparka 4 viktiga tjänster i öppenvården. Dessa (makt)fullkomliga är Gun Alexandersson-Malm och Elisabeth Hansson (Liberalerna), Filip Gollungberg (Moderaterna) Rita Hallberg, Anne Gustavsson och Dan Gustavsson (Kristdemokraterna), Inga Olsson och Robert Bull (Centern) och Tanja Siladji (Miljöpartiet). Dessa ledamöter orkade bara säga JA till beslutet.

Stred mot beslutet och skriftligt reserverade sig gjorde socialdemokraternas representanter där man bl.a. uttrycker att beslutet utsätter barn och unga för en stor risk och kan komma att påverka barn och ungas välbefinnande på Tjörn i framtiden. Det är inte ett ansvarsfullt och hållbart beslut baserat på konsekvens och analys, utan ett allmänt tyckande.

Det är de mest utsatta i vår kommun som dessa stödinsatser hjälper och skulle hjälpa. Nu ser 9 borgerliga politiker istället till att stjälpa och förvärra!

facebook Twitter Email