Nu vill alla vara med!

Nu är det rekordtillströmning till arbetslöshetskassorna, sjukpenningen höjs och karensdagen tas bort, företagen vill ha bidrag och alla företagare får för lite från staten och oss skattebetalare.

Moderaterna och KD vill ösa ännu mer pengar ut från statens kassa, 100 miljarder i månaden minst.

Vi som ärligt betalat skatt, fackavgift och A-kassa i alla år, vi bjuder nu till alla som motarbetat trygghetssystemen och som protesterat var gång staten vill ta in pengar.

Hade SD. KD och M fått bilda regering efter valet 2018 hade vi löntagare än en gång blivit rånade precis som 1976-82, 1991-94 och 2006-2014, då borgerliga partier styrde.

Som oorganiserad löntagare, utan A-kassa, kollektivavtal och avtalsförsäkring har Du under många år undergrävt en stark facklig rörelse som arbetat fram dessa trygghetssystem, inte bara i motstånd från borgerliga partier och arbetsgivare, utan också av Dig, som medvetet valt att stå på sidan om.

Känns det ändå inte lite skamset att behöva vara med och ta del av dessa trygghetssystem, som du så medvetet ställt dig utanför? Men det finns chans att tänka om. Arbetarrörelsen styrs inte av värderingar som är hämndgiriga och långsinta och trots att Du minst ”tre gånger förnekat” medlemskap är det möjligt att omfamnas av en stark facklig rörelse. Med Dig med i denna, kan den bli den ännu starkare!

Och företagen och företagarna! Hur tänker man?
Alla ni seriösa och socialt ansvarstagande företagare borde väl också reagera när ni hör denna klagolåt från företagargrupper som sällan eller aldrig ställt upp på ”justa villkor”.

Skulle dessa fortsatt sin verksamhet om inte staten satt sociala restriktioner kring människors rörlighet.? Medvetet tjänat sina pengar trots vetskapen om smittspridning? Nu, med statens restriktioner behöver man, gigantiska pengasummor av staten just för sin verksamhet. Om inte staten gjort så hade man ju kunnat ha öppet som vanligt och tjänat sina pengar, antar vi, att man tänker.

Har småföretagarföreningarna någon gång applåderat att staten tar in intäkter i form av pensions-, sjukförsäkrings-, arbetsgivaravgifter och moms m.m.? Det har aldrig hänt! Men nu kan man inte sitta tillräckligt långt upp i statens knä för att få kräva mer utav b-i-d-r-a-g. Detta fula ord: Biiidraaag!

Nu hörs istället varje gång någon från företagarsidan uttalar sig:
-Bidragen är för små de räcker inte, det måste bli mer och snabbare.

Ja, ropen de skalla, mer bidrag till oss alla, åtminstone till oss alla företagare! Staten måste ta över löneansvaret, hyrorna, arbetsgivaravgifterna, m.m. m.m. ja allt! Och moderaterna, KD, SD hejar på! Mera bidrag till näringslivet…nu!

Till sist. En stilla undran.
Det ska bli intressant att höra argumenten när staten ska få igen en del av dessa stöd. Vem blir då först att kräva störst återbetalning till de skattebetalare och a-kasseinbetalare och företagare som i alla år varit lojala inbetalare till vårt Folkhems trygghetssystem.

Blir det småföretagarföreningarna?
Skattebetalarnas förening?
Blir det borgerliga partier? Moderaterna?, KD? SD? 
Vem vill då vara med?

facebook Twitter Email