Ny skolstruktur

Vi politiker står inför uppgiften att ta beslut om en ny skolstruktur på Tjörn som ska leda fram till en bra skola för våra barn och elever. Det skrev jag i förra numret av Tjörnkuriren. Vi har sedan dess hunnit lämna in remissvar från varje politiskt parti till kommunstyrelsens arbetsutskott. Det ska vara en vägledning till beslut i kommunfullmäktige.

Trots att det gått 3 år sedan samtal kring ny skolstruktur startade och alla har i olika konstellationer fått vara med och diskutera och bidra till ett förslag, finns det likväl de som anser att de inte fått vara med och säga sitt. Att ännu en gång fördröja och krångla till processen fram till beslut skapar problem för pedagoger, elever och förskolebarn.

Det är viktigt att ett beslut kommer samtidigt med budget 2021. Vi måste inse att det är viktigt för att Tjörns skolor ska vara attraktiva och hållbara över tid. Flexibla lösningar där förändringar kan ske snabbt. Lokaler i förskola och lågstadium ska kunna utifrån rektor och pedagogers kunskap nyttjas på bästa sätt.

Vi måste så snart beslut är taget planera och påbörja ombyggnaden av Bleker likaså Fridas Hage. Därefter i snabb takt projektera för en fortsatt successiv om och tillbyggnad utifrån de beslut som tagits.

I Barn- och utbildningsnämnden var vi överens om strukturen på skolorna. Nämligen två hög och mellanstadienav i Bleket och Häggvall.

Det ska byggas så att det är möjligt för ett rikt förenings och kulturliv ska kunna formas i stora idrottshallar som har ändamålsenliga mått. Det ska skapas aulor med en ordentlig scen där musik, sång och teater kan få komma till uttryck.

Alla elever ska ha samma förutsättning och tillgänglighet både då det gäller pedagogik, idrott och kultur.

Det är ett stort framsteg att Barn- och utbildningsnämnden tog i novembermötet 2019 ett enat beslut om att Bleker är värd restaurering. Det blir den billigaste investeringen. Bara hälften av vad en ny skola t.ex. I Skärhamn skulle kosta av skattebetalarnas pengar.

I Tjörns kommuns vision står att Tjörn är en åretruntlevande ö för livets alla faser. Låt oss då genom kloka beslut för barn och dess föräldrar visa att det är möjligt att planera för en utveckling i Bleket och Rönnäng med de vackra öarna Dyrön och Åstol geografiskt nära.

Nordöstra Tjörn med vackra Hakefjorden och Höviksnäs växer långsamt. Närheten till bron attraherar folk. Infrastrukturen ned mot Bleker är utbyggd och fungerar i nuläget mycket bra.

En förtätning i Skärhamn med en ny högstadieskola vore förödande med tanke på den vackra naturen och slitaget på densamma. Gatorna är trånga och trafiken påfrestande redan idag. Det finns andra möjligheter för utveckling i Skärhamn t.ex. då det gäller friluftsliv och andra hälsofrämjande aktiviteter.

Låt oss äntligen enas om ett förnuftigt beslut som gagnar både rekrytering av pedagoger, elevernas utveckling och föräldras förtroende för oss politiker. Nu sätter vi fart. Ser möjligheterna och utvecklingen.

Vi Socialdemokrater har inte ändrat oss i skolfrågan. Vi står fast vid två hög- och mellanstadienav i Bleket och Häggvall med Fridas Hage.

Maud Hultberg (S) andre vice ordförande i Barn och utbildningsnämnden

facebook Twitter Email