Nya moderaternas löften på Tjörn räcker minst någon månad!

Politiskt opålitliga och pengaslösare av stora mått är det första man tänker på när man läser Nya Moderaternas vallöften och läser vissa av dessa personers politiska gärning hittills.

Opålitliga när man jämför texten i broschyren eller vad sägs om att Nya moderaterna skall

  • Ytterligare förstärka samarbetet med ”Alliansen” (aug 2018),
  • Fortsätta och förstärka samarbetet med ”Alliansen” inom ramen för oförändrad skatt (maj 2018)

Ska den nya formuleringen tolkas så att det inte är så säkert med oförändrad skatt? I valet 2014 lovade man oförändrad skatt. Hur blev det med det löftet? Ja, just det! Skattehöjning!

I maj -18 skrev man: Ingående utreda konsekvenserna av skolor med åk 4-9

I augusti -18 skriver man: Behålla mellanstadiet åk 4-6 på sina nuvarande skolor

Håller löften inte längre, så kan säkert de Nya Moderaterna ändra på dem igen. Vad sa dessa moderater om Långekärrs skola inför valet 2014? Inget. Efter valet lades skolan ned, trots massiva protester!

Att denna hattighet i kommunalpolitiken, tillsammans med tjörnliberalernas velighet, skapar stora ekonomiska förluster för en kommun som Tjörn, råder inga tvivel om. Och när dessutom stora VA-projekt tillåts löpa amok utgiftsmässigt, mark- och vattenområden som ägts av kommunen säljs för en spottstyver till närstående personer, så kallar andra moderater (gamla förmodar vi) detta för närmast ett korrupt styre som måste få ett slut.

Både till namn och vandel står sig namnet Nya moderater bra. Nya då inget löfte är långvarigt och som ett nytt parti kommer de in i frågorna. Varje gång med egenintresset före det gemensamma kommunintresset. Nya också då de är så flagrant okunniga om moral och etik i kommunala beslut.

Nya Moderaterna – för Tjörnbornas bästa! Ja, men då först om de inte längre har något reellt inflytande på tjörnpolitiken efter valet!

facebook Twitter Email