Ordförande har ordet

2017-01-23

När ni läser detta har ”tjugonde knut dansat julen ut” och Donald Trump har startat sina 4-år som USA:s president. Med andra ord är det hög tid att starta det politiska arbetet för 2017.

 2017 är ett valår det första av tre. Den 17 september 2017 väljer medlemmar i Svenska kyrkan de som på lokal-, regional- och riksnivå skall styra över kyrkan. Det är väl kanske onödigt att för er påpeka hur viktigt det är att vi får många socialdemokrater i ledningen för kyrkan. Nästa viktiga val blir i september 2018 när vi väljer vem som skall styra Sverige som land. Under 2017 måste vi inte bara lyckas bra i kyrkovalet utan vi måste också se över och vässa våra politiska program för det allmänna valet 2018.

 Vi behöver många som tar ett gemensamt ansvar för att göra 2017 till ett så bra år som vi någonsin kan, såväl i världen, Sverige som på Tjörn. Låt oss hjälpas åt, ingen kan göra allt men alla kan göra något.

 Hälsar Benny Halldin, ordförande

facebook Twitter Email