Ordförande har ordet

Partikongressens tema har varit ”Trygghet i en ny tid”. Ett tema som känns angeläget på mer än ett sätt. Socialdemokratin har alltid kunnat både bekämpa brottslighetens orsaker och de som utövar den. Vårt samhällsbygge skall både vara varmt och tryggt. Nästa möte skall vi ägna en stor del av tiden att diskutera vilka beslut partikongressen fattat och hur de skall omsättas till praktisk politik för oss på Tjörn.

 Tjörns politiska liv har blivit allt mer turbulent på senaste tiden. På Facebook och insändarsidorna angriper den styrande majoriteten varandra hej vilt. Var detta skall sluta och hur en ny politik på Tjörn skall se ut efter denna offentliga diskussion vet inte jag i skrivandets stund. Men kanske vet vi mer när vi träffas den 26 april om inte vi vet då, borde vi ha ett tydligt besked senast den 15 juni. Då kommer allt ställas på sin spets då den borgerliga majoriteten måste åstadkomma en gemensam budget för 2018. Frågan är hur samarbetet ser ut och om det ens finns kvar efter den senaste tidens diskussioner.

 Det bästa sättet att följa och påverka politiken på Tjörn är att komma på våra olika aktiviteter.

 Hälsar Benny Halldin, ordförande

 

facebook Twitter Email