Ordförande har ordet

Nu är det snart 2018 och valår! När vi har det sista mötet för året är de bara 271 dagar kvar till valet till Riksdag, Region och kommun för perioden 2019-2022. Hur vi vill ha Sverige, Västra Götaland och Tjörns kommun kommer att avgöras då.

2018 ser ut att i alla avseende bli ett rekordår för Tjörn och Sverige. BNP växer underskottet i statens affärer har vänts till ett rejält överskott. Nu kan äntligen angelägna reformer genomföras i snabb takt.

Men på Tjörn blir det ytterligare besparingar för unga och äldre. Den budget som majoriteten på Tjörn med Martin Johansen (L) i spetsen beslutat om innebär ytterligare besparingar inom skolan och äldreomsorgen. Inom skolan fattas minst 20 miljoner kronor och inom sociala lika mycket. Blir dessa besparingar verklighet så försvinner händer i vården och lärare i skolan något annat sätt finns inte. Detta i en tid då det verkligen behövs och vi har ekonomiskt utrymme för en förstärkning av vår gemensamma välfärd inte en försvagning.

Den Socialdemokratiska budgeten på riksplanet ger oss nu de möjligheterna om vi kan prioritera rätt på Tjörn kan 2018 bli ett riktigt GOTT NYTT ÅR.

Hälsar Benny Halldin

facebook Twitter Email