Ordförande har ordet

2016-03-11

Så här i början av mars kan vi konstatera att våren verkligen är på väg. Solen värmer gott och dagar blir längre och längre.

 Inom kommunpolitiken är nedläggningen av Långekärrs skola högaktuell igen. Förvaltningsrätten i Göteborg har konstaterat så allvarliga brister i hanteringen av frågan så man har beslutat stoppa nedläggningen.

 (S) har lyft frågan och vill ge elever och föräldrar arbetsro och nu besluta att skolan minst skall få vara kvar ett läsår till. Majoriteten vägrar och vill ta nya beslut för att lägga ner skolan redan till halvårsskiftet. Fortsättning följer.

 Annars börjar socialtjänsten i allmänhet och äldreomsorgen i synnerhet bli en allt viktigare fråga. Socialnämnden prognostiserar redan stora underskott för 2016, detta som brister i verksamheten blir mer och mer uppenbara. Frågan är när majoriteten skall inse att man inte kan behandla vare sig sin personal eller sina äldre på det sätt som man hör idag.

 I regionen beslutar den borgerliga majoriteten om besparingar inom vården och i riket föreslår samma borgerliga partier skattesänkningar på 64 miljarder kronor. Alla vi (S).are måste tydligt vissa att vi slår vakt om ett starkt samhälle som kan ge alla en god vård och en bra skolgång och att detta är viktigare än skattesänkningar.

 Hälsar Benny Halldin, ordförande

facebook Twitter Email