Ordförande har ordet

Jag hade hoppats på att jag så här i början på oktober kunde berätta hur Tjörn skall styras de kommande 4 åren men i skrivandets stund är läget i kommunfullmäktige minst sagt oklart. Kanske vet vi mer om vad som gäller efter det första mötet med det nyvalda fullmäktige den 18 oktober.

Det bästa sättet att hålla sig informerad och påverka händelseförloppet är att komma på våra medlemsmöte och läsa vår hemsida www.saptjorn.se

På medlemsmötet den 23 oktober skall vi baserat på vår valplattform ta fram en (S) budget för Tjörns kommun. Vi hoppas att vår budget kommer att få majoritet i kommunfullmäktige. Därför är det extra viktigt att du som är medlem kommer på vårt medlemsmöte både för att ta del av innehållet men också för att påverka det slutliga beslutet.

Denna budget skulle kunna ge Tjörn en ny start med nya förutsättningar, något som vi alla skulle må bra av.

Hälsar Benny Halldin, ordförande

Information om den närmaste tidens aktiviteter:

  • Hösten innebär studier är du intresserad att delta i någon studiecirkel så kontakta vår studieledare Kenneth Lind, 0708-28 48 63, lind.borgarparken@live.se
  • Den nyvalda kommunfullmäktigegruppen samlas för sitt första gruppmöte tisdagen den 16 oktober klockan 18.30 i Humlan. Alla (S) medlemmar är hjärtligt välkomna.
  • Möte i ”Akademi de Tjörn” onsdagen den 17 oktober klockan 14.00 i Humlans lokaler, Välkommen Du som är ledig då, till en kaffe- och pratstund. Vidare information kan lämnas av Jan-Evert Halldin.
  • Det nyvalda Kommunfullmäktige träffas första gången torsdagen den 18 oktober 18.30. Plats i kommunkontoret. Du kan också se och höra oss på webben. Gå in under Tjörns kommuns hemsida: www.tjorn.se
  • S-kvinnor inbjuder alla intresserade kvinnor i arbetarekommunen till ett möte den 21/10 kl 14.00 – 16.30 på partidistriktets expedition i Kungälv. Aylin Fazelin vår nya riksdagsledamot och ledamot i S-kvinnors förbundsstyrelse (och i Palmecentret) Inleder en diskussion om hur s-kvinnor har arbetat med de feministiska frågorna under den gångna mandatperioden, en analys av valet och utmaningarna framåt för s-kvinnor. Se inbjudan på vår hemsida: www.saptjorn.se
  • Nästkommande ordinarie medlemsmöte är tisdagen den 20 november. Då fastställer vi vilka som skall representera (S) på olika uppdrag inom Tjörns kommun.
  • Motioner till partidistriktets årskongress den 13 april 2019 skall vara styrelsen tillhanda senast den 25 november. Maila Benny Halldin, roset@swipnet.se

Varmt välkomna att delta i de olika evenemangen!

facebook Twitter Email