Ordförande har ordet

Under 2020 kommer den styrande minoriteten med hjälp av (SD) bland annat att:
 Höja VA-taxan med över 10%.
 Fortsätta neddragningarna i skolan.
 Inte kunna erbjuda vår personal heltidstjänster.

Allt är dock inte bara mörker. På senaste Barn- och Utbildningsnämnden sa
politikerna där NEJ till de budgetramar som Kommunfullmäktige fastställt och beslöt begära mer pengar. Låt vara att beslutet gick igenom för att nämnden inte hade alla ledamöter på plats. Men jag tycker ändå att vi får se det som ett gott tecken att ett antal politiker verkligen förstår vad skolan behöver.

4 av 7 rektorer har i alla fall förstått det och valt att sluta på Tjörn då inte kommunen ger de förutsättningar som behövs.

Om denna insikt sprider sig skulle vi kunna göra en nystart och med den
Socialdemokratiska budgeten för Tjörn som vi föreslagit ge kommunen möjligheterna att prioritera rätt och då kan 2020 bli ett riktigt bra år.

Hälsar Benny Halldin

Information om den närmaste tidens aktiviteter:

  • Till Er ”daglediga” (S)are! Välkommen till Humlan, Kållekärr onsdagen 22 januari klockan 14.00 för både en prat- och kaffestund. Vi beräknar därefter träffas var fjortonde dag. Välkommen och tag gärna med någon ytterligare.
    Ytterligare information kontakta: Jan-Evert Halldin på telefon 0706-430171, eller via e-post: jan-evert.halldin@telia.com  
  • Nästa kommunfullmäktigemöte blir torsdagen den 23 januari.
    Välkomna till kommunhuset i Skärhamn eller titta och lyssna via www.tjorn.se
  • Inför medlemsmötet i januari vill vi ha nomineringar till ersättare i överförmyndarnämnden. Nomineringarna till valberedningen Maud Hultberg, 0761895204 alt. maud.ingegerd@gmail.com senast den 24 januari.
  • Medlemsmötet i februari blir tisdagen den 25 februari med det preliminära temat Barn- och Utbildningsnämndens verksamhet. Anteckna detta möte för säkerhetsskull.
  • Partiexpeditionen vi träffas som vanligt i Humlan! Lokalen kommer att vara bemannad varje helgfri måndag 18.00-19.00 under veckorna 2-22 och 34-49. Välkomna in själv eller spridd informationen till alla som vill ha svar på frågor eller bara komma in för att dricka en kopp kaffe.

Varmt välkomna att delta i de olika evenemangen!

facebook Twitter Email