Ordförande har ordet

Den 1 oktober beslöt den politiska kommunledningen att sparka vår kommunchef Ann-Britt Svedberg. Ann-Britt hade arbetat 3,5 år som kommunchef och hennes situation hade blivit allt mer ohållbar under tiden efter valet 2018.
Den politiska ledningen på Tjörn bestående av Liberaler och Sverigedemokrater har skapat en arbetsmiljö i kommunledningen som gör kommunchefs arbetet omöjligt för vem som än hade haft posten.
Martin Johansen (L) har mer än en gång visat sig totalt inkompetent att sköta sitt arbete och med detta tvingat Ann-Britt ut i olika ställningstagande som undergrävt hennes förtroende hos såväl övriga chefer i kommunen som de förtroendevalda politikerna.
Senast tvingades hon gå emellan i den politiska striden som rasade mellan Lars Carlsson (M) och Bo Bertelsen (M) om VD tillsättningen i Tjörns Hamnar.
Att Martin Johansen (L) skulle ta sitt ansvar som högste politiker och hantera detta var självfallet för mycket begärt.
Som betald ”slagpåse” får man sina blåmärken och att för det få 3 miljoner i
avgångsersättning är en klen tröst.
Den skada Martin Johansen (L) med detta beslut åsamkat Tjörns kommun är långt mer allvarlig och kostsam.
Vi Socialdemokrater kommer att arbeta målmedvetet för att återställa Tjörns kommuns arbetsmiljö för såväl chefer som medarbetare.

Hälsar Benny Halldin

Information om den närmaste tidens aktiviteter:

Vid alla våra aktiviteter är det mycket viktigt att vi alla håller stort fysiskt avstånd till varandra och att du som är extra känslig eller känner dig förkyld eller allmänt dålig stannar hemma! 

 • På grund av den rådande osäkerheten med Corona och med Folkhälsomyndighetens stränga rekommendationer kring offentliga
  arrangemang har vi tills vidare beslutat ställa in alla utåtriktade aktiviteter. Så fort detta ändras så återkommer vi med ny information om vilka aktiviteter som kan genomföras under hösten. Så håll utkik på vår hemsida saptjorn.se
 • Partiexpeditionen hålls öppen på måndagar klockan 18.00 – 19.00.
 • Seniormötena i Akademi de Tjörn  tar upp sina sammanträden igen. Försiktigt och coronasäkrade. Välkommen till en pratstund över en kopp kaffe onsdagen den 14 okt klockan 14.00 i Humlans lokaler, Kållekärr. Anmäl ditt deltagande i förväg till Jan-Evert Halldin via e-post jan-evert.halldin@telia.com. Detta för att vi bättre ska kunna placera med visst säkerhetsavstånd.
 • Hösten innebär studier och vi har startat upp med en studiecirkel kring Internationella politik, Kommande träffar är: på Partidistriktet i Kungälv onsdag 21 oktober klockan 18.00-21.00 (kräver anmälan i förväg), i Humlan lördag 24 oktober klockan 15.00-16.30, i Humlan söndag 25 oktober klockan 15.00-16.30. Förslaget till Remissvar tas upp på styrelsen 3 november. Anmäl ditt deltagande till Rosalie Sanyang via e-post rosalie.sanyang@gmail,com ,så får du aktuellt material.
  En ny cirkel skall starta om medlemsvärvning. Första träffen är den 19 oktober. Studiecirkeln hålls måndagar klockan 18.00 i Humlan. Anmäl ert intresse till Peter Bäcklund via e-post peterbaecklund@hotmail.com
 • Nästa kommunfullmäktigemöte blir torsdagen den 15 oktober.
  Välkomna till kommunhuset i Skärhamn eller titta och lyssna via www.tjorn.se
 • Nästkommande medlemsmöte är planerat till tisdagen den 17 november klockan 19.00. Boka redan nu in den dagen i din almanacka.

Varmt välkomna att delta i de olika evenemangen!

facebook Twitter Email