Ordförande har ordet

Hösten kommer närmare, såg på nyheterna i dag att vi fortfarande har en metrologisk sommar. Men själv känner jag att hösten är här regn, kyliga och mörka kvällar, men även alla dessa fantastiska höstfärger och skogen som är full av svamp.

Med hösten kommer nu många inspirerande arbetsuppgifter, man får ta tag i trädgården ska fixas till inför vintern, många möten som ska hinnas med. Det är tur att jag varken är intresserad av jakt eller hummerfiske för då hade garanterat inte tiden räckt till.

Inom politiken på Tjörn ser vi att det är mycket på gång, det har ju fortfarande inte tagits någon budget och arbetet med skolstrukturen är en segdragen historia som man undrar om man får se något slut på.

Vi hör nu också ett gryende missnöje ute från verksamheterna, det är skolpersonal som inte hinner ta raster och få tid för att planera lektioner, det är föräldrar som är förtvivlade för att de ser hur barnen blir lidande av att rektorer försöker få verksamheten gå runt med för lite resurser och ingen som lyssnar på dem när de ställer frågor och vädjar om hjälp.

Inom vården är missnöjet stort över arbetsscheman som inte fungerar. Man kan konstatera att många av dessa problem beror på huvudlösa besparingar som gjorts i en kommun som i år har ett rekordstort överskott. Men detta är inte hela orsaken, en stor del beror på bristande kommunikation. Det är brister i alla led i kedjan, från politiken till förvaltningen, från förvaltningen ned till chefer och från chefer ned till anställda, föräldrar och anhöriga. Detta är frågor som måste tas tag i!

Det är nu viktigt att du som medlem börjar tänka på vad du tycker är viktigt att vi som parti bör fokusera på inför det kommande valet och deltar i den studiecirkel med fokus på valet som drar igång den 25 oktober, har du inte chans att deltaga så får du gärna höra av dig till oss om dina tankar.

Tiden går fort och du som har något du vill motionera om till vårens distriktskongress så brinner det i knutarna. Vi måste ha motionen tillhanda senast den 1 november för att den ska ha chans att komma med.

Vi syns på Humlan den 26 oktober, på kvällens agenda har vi Sverige i ett internationellt perspektiv och information om det pågående budgetarbetet.

Var rädda om er!

Göran R Hermansson

Information om den närmaste tidens aktiviteter:

  • Vi har startat upp våra vanliga mötesverksamheter efter pandemi-stängningen! När vi träffas är det mycket viktigt att vi alla håller ett tryggt avstånd till varandra och att du som är extra känslig eller känner dig förkyld eller allmänt dålig stannar hemma! 
  • Vi kommer med stor försiktighet och i begränsad omfattning att hålla öppna möten där vi träffar allmänheten. 
  • Partiexpeditionen i Humlan håller öppet på måndagskvällar mellan 18.00 – 19.00.
  • Seniormötena med Akademi de Tjörn hålls varannan onsdag (jämn vecka) klockan 14.00.
    Kom med och delta i vår studiecirkel i tre delar om Agenda 2030 som täcker både arbetet på internationell, nationell och lokal nivå. Vi träffas i humlan klockan 19:00 följande måndagar 27 september, 11 och 18/oktober. 
  • Kommunfullmäktigemötet i oktober är på torsdagen den 21 oktober klockan 18.00. Välkomna att ta del av kommunfullmäktigemötena på www.tjorn.se
  • Det kommer att hållas en studiecirkel med fokus på valet 2022, denna studiecirkel startar den 25 oktober klockan 19.00 i Humlan.
  • Alla medlemmar har möjlighet att lämna in motioner till vårens partidistrikts kongress, för att vi ska hinna att hantera motionerna på ett medlemsmöte måste de ha inkommit till styrelsen senast den 1 november.
  • Medlemsmöte i november är planerat till tisdagen den 23 november klockan 19.00, mötet kommer att hållas i Humlan och för de som inte kan eller vill delta i lokalen hållas mötet även digitalt via ZOOM. Boka redan nu in den dagen i din almanacka.

Vi syns på medlemsmötet den 26 oktober som hålls i Humlan och även digitalt via ZOOM!

VARMT VÄLKOMNA ATT DELTA I DE OLIKA VERKSAMHETERNA!

facebook Twitter Email