Ordförande har ordet

Jag får önska er alla en god fortsättning på det nya året.
Tyvärr har vi fortfarande inte blivit kvitt den efterhängsna pandemin. Detta ställer till det för vår mötesplanering och vårt första medlemsmöte för året får därför hållas digitalt. Vi har börjat få en viss vana vid digitala möten, men de kan ju inte fullt ut ersätta att träffas fysiskt.

Jag hoppas att ni är många som har chans att logga in på vårt januarimöte för nu börjar det viktiga arbetet att formera styrkorna inför årets valarbete. Jag vet att med gemensamma ansträngningar så ska vi få Tjörnborna att förstå att det endast finns ett alternativ att rösta på i valet. Tjörn behöver en nystart för att komma vidare med de viktiga skolfrågorna, få en fungerande åldringsvård, osv. Regionen behöver ett S styre för att arbeta ned köerna i vården, inte minst i barn och ungdomspsykiatrin, osv. Samt i Riksdagen där vi behöver en stark socialdemokratisk bas för att bibehålla en rättvis och demokratisk regering som arbetar för medborgarnas bästa.

Vi kommer även på mötet att presentera några spännande föredragshållare till senvårens möten. Ludwig har lyckats knyta upp några riktigt spännande namn till dessa möten.

Nu ser vi framåt och jobbar vidare mot förändring.

Göran R Hermansson

Information om den närmaste tidens aktiviteter:

  • Vi kommer på grund av den stora smittspridningen tillsvidare inte att hålla öppna möten där vi träffar allmänheten. 
  • Partiexpeditionen i Humlan som normalt håller öppet på måndag kvällar är stängd tillsvidare på grund av den stora smittspridningen.
  • Seniormötena med Akademi de Tjörn som normalt hålls varannan onsdag (jämn vecka) är på grund av den stora smittspridningen inställda tillsvidare.
  • Kommunfullmäktigemötet i januari är på torsdagen den 27 januari klockan 18.30.
    Välkomna att ta del av kommunfullmäktigemötena på www.tjorn.se
  • Valberedningen har fått i uppdrag att bereda de partiinterna valen till årsmötet den 29 mars, samt valen av våra kandidater till kommunfullmäktigelistan och kandidater till gruppledare/ordförande i kommunala styrelser och nämnder inför valet i september, dessa val kommer också att hållas på årsmötet och valberedningen vill få in nomineringsförslag från medlemmarna senast den 24 februari.
  • Medlemsmöte i februari är planerat till tisdagen den 15 februari klockan 19.00, det är i dagsläget osäkert om mötet kommer att hållas i Humlan eller enbart digitalt via ZOOM. Boka redan nu in den dagen i din almanacka.

Vi syns på medlemsmötet den 25 januari som enbart hålls digitalt via ZOOM!

VARMT VÄLKOMNA ATT DELTA I DE OLIKA VERKSAMHETERNA!

facebook Twitter Email