Ordförande har ordet

2016-09-20

I tidningarna kan man läsa att (M) vill tillskjuta mer pengar till Tjörns skolar, detta för reparera de stora skador deras budgetbeslut från den 16 juni skulle ställa till med. Trots att det var uppenbart att det föreslagna budgetramen skulle leda till uppsägning med mellan 15-20 lärare (detta påtalades av (S) under budgetdebatten) så togs beslutet om denna låga ram av en majoritet i Tjörns kommunfullmäktige den 16 juni i år.

Redan den 22 juni insåg en enig Barn- och utbildningsnämnd att man var tvungen att begära mer pengar. Detta är en begäran som vi självfallet stödjer. Det är dock viktigt att komma ihåg att vi både måste finansiera deras begäran om mer pengar till skolan och samtidigt inse att socialförvaltningen har ännu större problem att brottas med. Deras ekonomiska ramar är ännu snålare satta.

Därför föreslår vi en utökning av skolans budgetram med 10 miljoner och socialas budgetram med 20 miljoner räknat ifrån budgetbeslutet den 16 juni. Allt detta leder till att vi i Tjörns kommun måste riva upp budgetbeslutet från den 16 juni och seriöst ta fram en ny budget för 2017.

Inser man nu från (M) att deras tidigare beslut varit fel är vi självfallet beredda att konstruktivt arbeta fram denna nya budget. Det är en självklarhet för oss att ta ansvar och samtidigt värna såväl våra unga som gamla och andra utsatta gruppers behov.

Men sista ordet är inte sagt än. Den närmaste framtiden bjuder på en spännande tid då vi förtroendevalda (S):are skall göra vårt yttersta att visa på alternativ till den borgerligas nedskärnings politik som härskat på Tjörn de sista åren.

Även här skall vi visa att politik kan göra skillnad.

 Hälsar Benny Halldin, ordförande

facebook Twitter Email