Patetiskt att Liberalerna anser att beslutet om skolstrukturen och västra navet är förhastat

Inför valet 2018 var den stora frågan skolstrukturen. Alla politiska partier var ute och talade i alla kommundelar. Åtminstone gjorde vi socialdemokrater det. Strukturförslaget var ute på remiss. Det har stötts och blötts. Aktionsgrupper har bildats utifrån olika bevekelsegrunder. 

Därtill har diskussionerna kring utvecklingen av Tjörns skolor pågått under åtminstone ett decennium före valet 2018. Det Liberalerna lyckats med är väl egentligen nedläggningen av Långekärrs skola och man har dessutom genomfört tidernas största nedskärning (31,5 miljoner!) 2019. 

Så sent som i juni 2020 var de facto Bleketskolan huvudalternativet som nav för sydvästra Tjörn. I den senaste leveransen från utredaren anges plötsligt en helt ny plats mellan Stockevik och Skärhamn som den bästa platsen för en ny högstadieskola. Problemet med det förslaget, förutom att det är fel placering för sydvästra Tjörns utveckling, är att underlaget är undermåligt. Det innehåller i princip inga referenser, tydliga beräkningar eller trovärdiga kalkyler. Dessutom blandas faktorer in som inte ingick i utredningsuppdraget, till exempel färjeförbindelse, eftergymnasiala utbildningar och internatverksamhet. 

Liberalerna efterlyser medborgardialog. Vadan detta uppvaknande? Varför tar inte (L) bladet från munnen och säger vad deras politiska vilja är?  

Tyvärr är det här inte bara en tendens, utan ett tydligt mönster när det gäller ledningen och styrningen av Tjörns kommun. Man har svårt att fatta beslut.
I skolfrågan kommer (L) och deras återstående kamrater inte överens. Skärhamns-falangen ger sig inte, men når inte majoritet. Det näst bästa verkar vara att förhala och faktiskt obstruera Tjörns utveckling. 

Nu verkar det lyckligtvis finnas en majoritet för att bevara och utveckla Bleketskolan. Nu tar vi tag i framtiden och skapar två fantastiska nav för utbildning, kultur och fritid. Snacka om synergieffekter som gynnar barn och unga! 

Socialdemokraterna gillar Skärhamn, och vi tycker om resten av Tjörn också. Vi älskar kultur, bildning, fritid och idrott. 

Socialdemokraterna håller fast vid att hela Tjörn ska leva – året om. 

Socialdemokraterna i Barn och utbildningsnämnden.

facebook Twitter Email