Personligt brev från Benny Andersson

Jag har haft en otrolig resa i mitt liv så här långt. Efter några oroliga år i barndomen blev jag uppväxtplacerad hos mormor och morfar som åttaåring på Tjörn. Tyvärr blev inte min skolgång så bra som den kunde ha blivit. Jag gick ut årskurs nio utan betyg. Gymnasiet var ju inte att tänka på. Fick istället jobb som lärling i ett bageri.

Blev sedd som en ansvarstagande ungdom. Tyvärr fick jag mjölastma och blev tvungen att sluta i bageriet efter fyra år. Kallas dock fortfarande för ”BennyBagarn”, även om det är mer fyrtio år sedan jag slutade.

Blev ett par år på Wallhamn i en bilhall där mitt fackliga intresse började ta fart inom metall.

Som 25 åring började jag om igen i skolan för att läsa in det jag missat i grundskolan. Det blev Billströmska folkhögskolan som gav mig en ny chans. Jag tog den. Jag engagerade mig i elevkårsarbetet. Andra året på skolan fick jag uppdraget som ordförande i kåren. Skolan lärde mig att sätta högre och högre mål, något som var tvärtom mot den grundskola jag gått i tidigare.

Det blev starten på ett långt och otroligt givande engagemang i olika sammanhang. Även åren på lärarhögskolan där jag gick mellanstadielärarlinjen blev det engagemang i kårarbetet som styrelseledamot.

Som lärare på Tjörn gick jag in i det fackliga arbetet som kassör i lärarförbundets styrelse.

1991 valdes jag in som ordinarie ledamot i fritidsnämnden samt i dess presidie. 1995 blev jag ordförande i nämnden.

Även kommunfullmäktige blev min arena. 2000 blev jag invald i KSAU och KS. 2008 blev jag oppositionsråd med 50% uppdrag och har varit det med mycket stort intresse till december 2018.

Det avslutades pga. av att majoriteten i Tjörns kommun aktivt valde in sin egen representant som oppositionsråd, det blev en sverigedemokrat.

Jag har även varit med i GR:s förbundsstyrelse under åren som oppositionsråd. Ett otroligt viktigt och intressant uppdrag där jag lärt känna alla de politiska ledarna väl i Göteborgsområdet,

Dessa uppdrag har jag delat med att vara mellanstadielärare med 50%. Jag har sedan 1 januari i år åter arbetat heltid som lärare, i Stenungsunds kommun.

Med denna bakgrundsbeskrivning så har jag nu insett att jag tyvärr inte längre kan fullgöra mitt uppdrag som gruppledare för majoritetsoppositionen och uppdragen i kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott pga. att tiden inte räcker då det krävs att jag ska kunna ta ledigt dagtid för möten. De barn som jag arbetar med har stort behov av kontinuitet och därmed kan jag inte ta oregelbundet tjänstledigt för möten dagtid. Det är också oetiskt mot mina arbetskollegor att jag är oregelbundet frånvarande på jobbet då det är i sort sett omöjligt att ta in vikarier på min arbetsplats.

Jag är personligen inte bitter för min egen person, tvärtom, det kan vara av godo. Detta då jag nu kan få mer tid med min familj samt tid för andra personliga intressen. Jag är dock mycket besviken på de ledande partiernas syn på demokrati, det gäller, MP, C, V, KD, M, L, alla de som försatt kommunen i ett mycket dåligt demokratiskt läge.

För paritet, socialdemokraterna kan det också vara bra med en förnyelse i ledningen utåt. Det är trots allt många år som jag haft partiets förtroende att vara dess förstanamn. Det är jag otroligt stolt och glad för. Det var inget jag trodde var möjligt när jag underkänd slutade grundskolan boende hos mormor och morfar.

Även det otroligt stora stöd jag personligen upplevt av medborgarna i kommunen, även från de som inte är socialdemokrater har jag fått många uppskattande samtal från under åren.

Möjligheten för alla att få en ny chans samt tron på att ett demokratiskt mänskligt samhälle är möjligt har alltid varit min drivkraft. För mig har sakpolitiken alltid varit viktigast, inte blockpolitik.

Inom socialdemokraterna på Tjörn har vi nu en fantastisk god stämning bland medlemmarna. Vi har även fått många nya medlemmar det senaste året som jag sätter stort hopp till.

Även de kommer jag att stötta på alla sätt som de vill. Det är ytterligare en anledning till att nu är rätt tid att lämna över stafettpinnen till nya och yngre förmågor.

Jag kommer även i framtiden att fortsätta arbeta för alla människors lika värde och att varje individs behov sätts i centrum, men inte i fronten för partiet.

Självklart sitter jag kvar i kommunfullmäktige där jag ska göra vad jag kan för att stötta de som nu tar över den roll jag haft som oppositionsledare. Jag kommer att arbeta mer med det inre interna arbetet i partiet.

Jag kommer även att vara kvar som ordförande för socialdemokraternas valberedning i partidistriktet. De senaste 6 åren har jag även varit S-handledare för politiska ledarskapsutbildningar i arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen. De uppdragen styr jag själv till helgerna och påverkar därmed inte mina elever i mitt ordinarie läraruppdrag och därmed stannar jag kvar för de kurserna.

Jag vill förutom alla mina fina kamrater i partiet tacka de samarbetsparter, Björn på Tjörn samt Tjörnpartiet, som också givit mig sitt stöd att företräda oppositionen. Det har byggt på våra gemensamma mål för en värdig skola, en äldreomsorg som sätter våra brukare i finrummet. Allt med gemensam syn på hur vi prioriterar den kaka vi har att fördela för våra medborgare.

Ja, jag har verkligen haft tur att ha många fina vänner inom politiken samt en fantastiskt stöttande och tålmodig familj som aldrig gett mig dåligt samvete för att jag varit på olika politiska möten de flesta vardagskvällar sedan jag blev förtroendevald.

Det var nog heller inget jag kunnat drömma om när jag 1964 blyg cyklade till min första skoldag i Hogadals skola, matpaket i väskan. Det var många nya intryck jag cyklade hem den där dagen för mycket länge sedan. Inte kunde jag fantisera om allt jag fått vara med om, och absolut inte som förtroendevald på den positionen för socialdemokraterna. Det finns otroligt många minnen och människor som jag är stort tack skyldig.

Sist men inte minst vill jag tacka alla er andra som stöttat mig genom åren.

Jag höjer min hand, knuten i luften, kampen är inte över för demokrati, jämlikhet och solidaritet, den går vidare. Det märktes tyvärr med all önskvärd tydlighet på det senaste kommunfullmäktige där nedan nämnda partier enigt röstade igenom den mest underfinansierade budget för skolan jag varit med om under mina år som förtroendevald. Den gör ont, men jag kanske har fel, det kanske är en bra budget för barnen så som MP, KD, SD, V, M, C samt L garanterar att det är, skulle min tolkning och oro vara rätt är det fruktansvärt. Aldrig har jag hoppats så mycket på att jag har haft fel i ett beslut tidigare under mina år i politiken på Tjörn…

Jag går nu vidare i livet och trappar ner till ett vanligt heltidsarbete och blir ”fritidspolitiker” på riktigt. Å du, Ses vi i ”Vimlet”, stanna gärna upp en stund om du vill snacka lite politik.

Allt Gott,

Benny Andersson

Socialdemokrat

facebook Twitter Email