Public Service

Läget i vårt närområdet är just nu otroligt allvarligt. Rysslands attack på Ukraina och dess befolkning är inte enbart en attack på ett enskilt land utan en attack på alla de länder och alla de människor och tror på demokratin.

Vi måste därför i Sverige göra det som krävs för att värna de värden och institutioner som är med och bidrar till vår öppna demokrati. En av demokratins hörnstenar som måste värnas är Public Service – det vill säga Sveriges television (SVT), Sveriges radio (SR) och Utbildningsradion (UR).

Därför att det ganska tondövt att M, KD och SD under en längre tid tävlat om att försämra och begränsa Public Service. I motion efter motion kommer kraven om Public Services nedmontering, vilket bör ses som en attack på det fria ordet.

M och SD vill se att verksamheter såsom, SVT, SR och UR skall slås ihop för att ”moderniseras” och bli ”vassare och smalare”, vilket är genomskinliga svepskäl för att försämra Public Services förutsättningar.

Dessutom skall budgeten kraftigt minska. M vill helt och hållet lägga ned UR och program skall enligt dem återkommande genomlida granskningar. Av vem kan man fråga sig? Det klingar därför falskt när dessa tre partier säger sig vilja värna ett oberoende public service.

Vi socialdemokrater slår i stället vakt om ett oberoende Public Service med ett berett innehållsuppdrag. Därför vill vi fortsatt verka för att:

  • Stärkta grundskyddet för public service genom att grundlagsskydda SVT, SR och UR.
  • Säkra de långsiktiga finansiella förutsättningarna.
  • Arbeta vidare med frågan om ett upprättande av en så kallad evenemangslista så att alla kan ta del av större evenemang såsom fotbolls VM.  

facebook Twitter Email