Rätt datum nu är det som från början var rätt datum

Tjörns kommunfullmäktigemöte 2019-08-29 har flyttas tillbaka till rätt datum efter en skrivelse från den riktiga oppositionen på Tjörn.

Till: Kommunfullmäktiges ordförande Anders G. Högmark.
 
Från: Gruppledare representerade (S), (TP) och (Björn på Tjörn).
 
Vi kan konstatera att kommunfullmäktige den 18 juni beslöt att fortsätta sitt avbrutna sammanträdde den 29 augusti klockan 18.30. Detta gjordes i enlighet med kommunfullmäktiges gällande arbetsordning § 12. Beslutet gjordes också på förslag av kommunfullmäktiges presidie.
 
Att då som vi nu blivit underrättade om via mail ändra datum och tid för det fortsatta sammanträdet kan ingen annan än Tjörns kommunfullmäktige själv göra.
 
Skrivningarna i § 8 i arbetsordningen ger inte detta utrymme. Detta är något som vi också för säkerhetsskull har kontrollerat med SKL´s jurister.
 
Vi vill på detta sätt begära att du som kommunfullmäktiges ordförande omedelbart korrigerar det missledande mailet som kommit ut om när nästa sammanträdde i Tjörns kommunfullmäktige äger rum och för tydlighetens skull bekräftar att nästa möte hålls den 29 augusti klockan 18.30 i enlighet med gällande kommunfullmäktige beslut.
 
 
Tjörn den 16 augusti 2019
 
Rikard Larsson (S)
 
Gert Kjellberg (TP)
 
Björn Möller (Björn på Tjörn)

facebook Twitter Email