Rodovisning av fördelningen av kostnaderna för grundskoleverksamheten

Här visas hur kostnaderna för grundskoleverksamheten är fördelad i ett antal kommuner
facebook Twitter Email