Ska Tjörn fortsatt styras av ”svågerpolitik”, överklaganden och misstroende?

Att den nuvarande borgerliga alliansen på Tjörn har kollapsat och gjort flera allvarliga felbeslut under mandatperioden har socialdemokraterna påtalat länge. Nu eskalerar konflikten internt med moderater och centerpartister som är med och styr, som angriper sina egna ”regeringskollegor”, kd sitter som vanligt tysta i båten och frånvaron av ledarskap från folkpartiet, men som ändå ger ifrån sig små pip i insändare har förvärrat Tjörns kommuns anseende i regionen, i verksamheten och ekonomin. Utanför finns Sverigedemokrater som saknar egen kommunpolitik utan får sina direktiv från Stockholm, och ett Tjörnparti som i huvudsak håller rättssystemet igång med överklagningar, som mestadels avslås.

Är tjörnborna och Tjörns kommun förtjänta av detta misch-masch av person- och egenintressekonflikter? Nej, definitivt inte!

Det finns alternativ till denna kommunpolitiska sörja! Socialdemokraterna i kommunen arbetar långsiktigt och seriöst med kommunalpoliska frågor och i valet om några veckor kan Du som ledsnat på personangrepp och överklaganden ändra på förhållandena

Vi går till val på en ny inriktning av kommunpolitiken. Bort från koncentration av skärhamnsfrågor till en politik för hela Tjörn! Bort från svågerpolitiken till en juste och öppen beslutsordning, Bort från det passiva ledarskapet, till en viljekraftig kommunledning. Bort från konfrontation och återgå till samverkan och samarbete för kommunen och kommunmedborgarnas bästa.

facebook Twitter Email