SKL har blivit SKR

Jag var på SKR kongress 27-28 november, SKR det nya namnet för Sveriges Kommuner och Regioner istället för det tidigare SKL där sista bokstaven stod för landsting som nu inte finns kvar längre.

Mina reflektioner från kongressen är att demokratin består, än. Det är inte självklart, vi är utsatta för ett kraftfullt hot, jag återkommer till det längre ner.

SKR har kongress vart fjärde år, det är 451 ombud från hela Sverige som debatterar olika motioner från partierna i Sverige. Efter debatt och beslut pekar kongressen ut hur vi ska arbeta i landets offentliga rum. Jag själv var uppe i talarstolen angående motionen från Janet Olsson i Stenungsund som berörde vikten av att föra över ansvaret för missbruksvården till sjukvården. Idag är det delat ansvar mellan kommuner och sjukvård vilket gör att många ramlar mellan stolarna och får vård alltför sent, eller ingen alls. Mitt inlägg handlade om de konsekvenser som drabbar hela familjer i skuggan av missbruk. Då tänker jag på våld i nära relationer som ofta har alkohol med i bilden. Där drabbas kvinnor men även många barn som blir ofrivilliga vittnen till våldet eller blir utsatta själva. Det får ofta i sin tur många fler följdverkningar som tex försäkrade skolresultat som i sin tur kan leda till eget missbruk eller rent av kriminalitet i andra ändan. Att missbruksvården får en tydlig ansvars tillhörighet har utretts sedan 2011. Tyvärr förlorade vi voteringen till förmån för ytterligare en utredning…vem tjänar på det, det finns bara offer i frågan.

SKR är en arbetsgivarorganisation för över 600 000 offentliga löntagare.

Kommuner och regioner står inför stora utmaningar i välfärden, ekonomiskt mm de närmaste åren. Inte minst vad det gäller utmaningen att rekrytera personal för vård, skola och omsorg. Om vi ska klara dessa är det endast med gemensamma krafter det kommer att gå.

Statsminister Stefan Löfven höll ett engagerat ideologiskt tal där han påpekade vikten av att sätta just välfärden främst av prioriteringar. Socialdemokraterna står på vanligt folks sida. Våra prioriteringar är skola vård och omsorg. Kanske låter som gamla löften och inte så sexigt. Men, när vården är hotad, då är det på riktigt. Vi har den senaste tiden sett i media hur sjukvården tvingas till stora nedskärningar pga. ekonomi. Det märkliga med sjukvårdens ekonomiska kris är att den beror på att man gör ”för mycket” sjukvård. Alltså mer sjukvård än man får i resurser från sina regionpolitiker. Hur är det möjligt? Även skolan står inför otroliga utmaningar, inte minst på Tjörn. I äldreomsorgen ska våra äldre som byggt landet få sitta i ”finrummet”.

Man kan ha åsikter om Januariavtalet, att socialdemokraterna inte står upp för sina värden längre. Att kompromisserna med Centern och Liberalerna var för stora. Vänner, Januariavtalet var vårt enda verktyg för att överhuvudtaget få igenom välfärdsökningar då alternativet med det nya Högerkonservativa blocket i svensk politik, M, SD, KD skulle ha varit etter värre för Sverige. Fler skattesänkningar som ytterligare skulle dränerat resurserna till välfärden. Kommer ni ihåg att regeringen Reinfeldt sänkte skatterna med 140 miljarder per år? De pengarna hade gjort skillnad idag. Fler händer och fötter i vården, rättvisa heltidstjänster för alla och inga kvinnofientliga tjänster på 63 % eller liknade. Fler pedagoger i skolan osv.

På kongressen har det framstått övertydligt hur ovan nämnda partier nu har en gemensam agenda för sin politik där utsatta grupper sätts mot varandra och människovärdet minskat i betydelse. Det var en otroligt obehaglig upplevelse att se dessa partier gå upp och stötta varandra i tiggeriförbud, språkkrav och många andra kränkande förslag mot en grupp människor hur Sveriges utmaningar ska lösas. SD voterade med militärisk precision, högt och tydligt sina krav. Man applåderade och klappade om varandra ju mer människovänligt man lyckades uttrycka sig. Fy f…riktigt obehagligt, trodde aldrig att jag skulle uppleva något sådant i mitt liv.

I socialdemokraternas Sverige arbetar vi för ett starkare Sverige, ett mer jämställt, ett mer jämlikt Sverige som inkluderar människor med kärlek, inte exkluderar med okunskap och förakt för människor i utsatta situationer. När vi går in i en förhandling som tex Januariavtalet, då gör vi det alltid med målet att öka jämlikheten, stärka utsatta samt minska klyftorna i ett Sverige som glidit isär med nya toner i politiken.

Man kan inte förvänta sig underverk de närmaste åren med det mandat som regeringen Löfven har nu i riksdagen, men ni kan/ska förvänta er att skolan, sjukvården, äldreomsorgen, förskolan kommer att sättas först av allt, i varje förhandling, i riket, i regioner och på Tjörn där socialdemokrater finns med i förhandlingen. Med ett ökat stöd i valet 2022 för socialdemokraterna så minskas behovet av kompromisser likt de som man tvingades göra i Januariavtalet. Med det är det inte sagt att socialdemokraterna är ute efter makt för maktens skull, det är för humanismen. Vi är för brett förankrade beslut över blocken, dock inte med det nya Högerkonservativa blocket.

Det är dags att syna korten för de Högerkonservativa blocket nu. 2022 är det val igen, då ska ingen behöva vara i okunskap om hotet mot demokratin och människovärdet.

Benny Andersson.

facebook Twitter Email