Skog, jakt och viltvård

Skogen tillsammans med vår industri var under många år och är än i stor utsträckningen en viktig resurs till vårt gemensamma välstånd. För många andra är skogen mer än så – det är en tillflyktsort från vardagens stress, en källa för återhämtning och en plats fylld med ätbara bär och svampar.

Den svenska skogen har ett unikt naturvärde och måste därför förvaltas i balans mellan naturvård och skogsbruk. Vi socialdemokrater ser skogens betydelse för vårt välstånd och vill därför skapa fler jobb och mer hållbar tillväxt i skogsnäringarna samt jobba för att fler skall anställas inom de gröna näringarna.

Vi socialdemokrater ser också skogens betydelse för oss människor och framtida generationer och därför satsar vi nästa år på 30 miljoner kronor på att förebygga, övervaka och bekämpa skogsskador. Det är inte bara vi mänskor som använder och vistas i våra skogar – vi delar den med ett stort djur – och viltbestånd.
Detta bestånd måste enligt oss socialdemokrater långsiktigt och hållbart både bevars och nyttjas.

Den S – ledda regeringen har både reglerat den tidigare fria fjälljakten för utländska medborgare och ökat incitament för jägare att skjuta fler vildsvin i och med 20 miljoner årligen mellan 2021 – 2025 för att subventionera kostnader för trikinanalyser för vildsvin.

Skogen har en otrolig möjlighet att i ett starkt samhälle säkra vår livsmiljö, jobb och välfärd.

facebook Twitter Email