Skolan – ett skäl att välja bort borgerligheten!

Knappt två månader kvar till valdagen. Det finns många skäl att i höst välja bort en borgerlig politik, på Tjörn, i Sverige, men frågan är om inte utbildningspolitiken är ett av de främsta.

Så varsågod, här får du några anledningar till att välja bort den samlade högerns skolpolitik.

1 Alliansen vill fortsatt att det ska vara svårt för elever från studieovana hem att ta sig till högskolan

Redan idag har vi en social snedrekrytering till högskolan. Trots detta vill Alliansen att det även i framtiden ska vara svårt för de elever, som inte redan från början har siktet inställt på högre studier, att gå vidare till högre studier. I mitten av juni röstade de ner regeringens förslag om att även gymnasiala yrkesprogram ska ge högskolebehörighet.

Det gränsar till hyckleri att säga sig vara för social rörlighet och att var och en ska kunna förverkliga sina drömmar, när man genom sina politiska förslag motverkar densamma. Det gränsar också till hyckleri när den ledande majoriteten på Tjörn bestående av Liberaler och Moderater nu springer ifrån det förslag man tagit fram som syftade till att flytta ihop de lägre stadierna till högstadiet.

2 Alliansens politik kan öka den psykiska ohälsan bland barn

Den psykiska ohälsan bland unga ökar i en oroande takt. Elev- och lärarorganisationerna larmar. Det är rimligt att tro att en viss del av detta beror på stress som elever upplever i skolan.

Den som på allvar värnar om elevers hälsa har då inget annat val än att satsa på just elevhälsan. Glädjande nog har regeringen fått till en reform som snabbt lett till 700 nya skolsköterskor, kuratorer och speciallärare.

Nu vill Alliansen införa betyg från årskurs fyra. Detta trots att lärarna är emot det och att forskning på området vittnar om stora nackdelar.

På Tjörn behövs kraftfulla åtgärder mot mobbing och en skolpolitik som sätter barnen bästa i främsta rummet. Socialpedagogiska insatser måste gå före stora och dyrbara kulturbyggen!

3 Alliansen är likgiltiga inför att våra skattepengar används till vinster istället för skolverksamhet

Moderata Ungdomsförbundets ordförande väcker nu kritik mot det egna partiet. »Skolmarknaden« fungerar inte. Ja, bättre sent än aldrig. Trots denna och forskares kritik står moderpartiet och övriga borgerliga partier fast vid att den existerande modellen bör fortsätta att gälla. Är också Tjörns skolor till salu på skolmarknaden? Något svar lär vi inte få. Det är lika tyst i frågan som det var i valrörelsen 2014 om Långekärrsskolan. Hur det gick där fick vi senare veta.

Vad gäller Sverigedemokraterna kan man fråga sig om de överhuvudtaget bryr sig om skolan.

Summan av kardemumman: Genom att välja utbildningspolitik väljer vi vilket samhälle vi vill bygga. Möjlighet för alla att studera vidare eller inte? Rätt till att må bra i skolan eller inte? Resurser till aktieägare framför elever eller inte?

Sådär, tre goda skäl att välja bort högerns skolpolitik på Tjörn, i Sverige!.

facebook Twitter Email