Skolpartiet på Tjörn!

Socialdemokrater är tämligen ohotade i fråga om stringens och genomtänkta förslag till beslut i skolfrågan på Tjörn. Våra politiska motståndare visar precis på motsatsen i sitt agerande.

Än en gång framstår Tjörn som obeslutsamhetens ö, där de styrande till synes utan minsta bekymmer åter igen vill fortsätta utreda framtidens skola på Tjörn. Vid kommunstyrelsens möte i november skickade man tillbaka ärendet till förvaltningen ”för vidare beredning”.

För oss socialdemokrater är det obegripligt man vill utsätta elever, föräldrar och personal för ytterligare förhalning. Faktum är att frågan har utretts sedan 2015. Det finns ett gediget underlag som det går att fatta beslut på.

Dessutom finns redan ett beslut i kommunfullmäktige från juni 2020, där det står klart att F-3-skolorna ska finnas kvar i våra byar och att det ska finnas två 4-9-nav, ett i Häggvall och ett på sydvästra Tjörn.

Det är ett högt spel att inte våga fatta politiska beslut och att inte våga investera i barnen och skolan. Vilka barnfamiljer skulle idag välja att flytta till Tjörn? Vilka lärare attraheras av att börja jobba på Tjörn?

Så, nu är det två saker som gäller. Politiken måste följa och fullfölja sitt eget beslut om skolstruktur på Tjörn och sedan fatta beslut om var navet på sydvästra Tjörn ska ligga. Vi socialdemokrater är fortsatt övertygande om att Bleket är det absolut bästa alternativet.

Hur svårt kan det vara?

Peter Bäcklund (S) ledamot i Barn och Utbildningsnämnden

facebook Twitter Email