Slutet på skolutredningen?

Så kom då slutet på skolutredningen, som presenterades för politiker och tjänstemän här i november.

Skolutredaren Magnus Lindell har nu överlämnat skolutredningen samtidigt som vi nåddes av budet att han har sagt upp sig.

Utredningen skulle svara på frågan om var Västra Tjörns högstadienav skulle placeras. Vid presentationerna som jag själv har varit närvarande på, har han resonerat kring flera andra frågor som rör Bleket och Rönnäng som område.

Han pratade mycket om behovet av äldreboenden, LSS-platser, och skollokaler. Behovet av en tätortsstudie i Rönnäng och Bleket lyftes fram som brådskande. Vikten av att inte bara genomföra byggnation eller upprustning av kommunens lokaler med ett projektekonomiskt perspektiv. Han menade på att man måste tänka koncernövergripande och samhällsekonomiskt och inte bara enskilda projekt var för sig.

Summa summarum hade han kommit fram till att eleverna på Bleket skall gå på Häggvallsskolan nu framöver. Om det skall beslutas om en ny högstadieskola på Västra Tjörn så skall denna placeras antingen mittemot ishallen i Rönnäng eller vid Röavallen. Detta skall då enligt föreslagen investeringsbudget ske om först tio år.

Frågorna hopar sig och har ställts vid de frågestunder som har varit. Min fråga var bland annat var kring hur han tänkte kring en upprustning av Bleketskolan som alternativ. Jag menade att han tidigare sagt att det skulle vara enkelt och billigt att renovera samt bygga till det som behövdes. Detta då det inte behövs någon långdragen bygglovshantering, då alla tillstånd redan är på plats i området.

Behovet av anpassning av lokalerna för att kunna bedriva kulturskola i anslutning till skolan, var en idé som vi socialdemokrater drivit under många år, som ett alternativ till att bygga ett kulturhus i Skärhamn.

Socialdemokraterna har under många år drivit frågan om nya sporthallar (20×40 meter) både vid Häggvallsskolan och vid Bleketskolan. Dessa skulle användas dels av skolan men även av föreningar och andra aktörer. Skolutredningen gav nu svaret att det skall byggas en ny hall i Häggvall, inte någon i Bleket.

Socialdemokraterna på Tjörn diskuterar nu för fullt hur vi skall ställa oss inför att beslut skall tas i fullmäktige.

  • Vi tror inte att det gagnar några skolbarn på södra och västra Tjörn, att de skall bussas till Häggvallsskolan i framtiden.
  • Vi vill inte att Bleketskolan skall läggas ner utan att den skall renoveras till fullgott skick med ny sporthall.
  • Vi vill att ungdomar och föreningar skall ha en ny sporthall även i Bleket.

Vi tycker att det är för sent att först nu börja tänka ”Koncernövergripande” när Bleketskolan har fått klara sig utan viktigt underhåll i mer än tio år.

Hade den politiska majoriteten inte velat och förhalat skolfrågan på Tjörn under lika lång tid, utan haft en underhållsplan i lokalerna, så hade vi inte idag behövt diskutera om Bleketskolan skall vara kvar eller inte.

Nu återstår besluten som skall fattas i nämnder, bolag och fullmäktige. Det råder en samsyn inom oppositionen att hela Tjörn skall leva, för alla och året runt. Vi står upp för Bleketskolan.

Vi tror inte att det gagnar några skolbarn på södra och västra Tjörn, att de skall bussas till Häggvallsskolan i framtiden.

Vi vill inte att Bleketskolan skall läggas ner utan att den skall renoveras till fullgott skick med ny sporthall.

Rikard Larsson (S)

facebook Twitter Email