Socialdemokraterna på Tjörn informerar om sin verksamhet med anledning av Corona!

Socialdemokraterna på Tjörn försöker vidta åtgärder för att förhindra smittspridning inom vår verksamhet. Nedanstående gäller just nu. Om ändringar sker kommer information att gå ut om det. Tänker du delta i någon av våra verksamheter var då noga med att hålla kolla på Socialdemokraterna på Tjörns hemsida kontinuerligt.

  • Öppna möten där vi träffar allmänheten kommer inte att genomföras tillsvidare. 
  • Partiexpeditionen i Humlan som normalt är öppen på måndagskvällar ställs in från och med påskhelgen och tillsvidare.
  • Seniormötena med Akademi de Tjörn som vi brukar hålla varannan onsdag har ställts in fram till hösten.
  • Medlemsmötet den 21 april är inställt.
  • De fysiska arrangemangen runt första maj är inställda, istället för fysiska arrangemang runt om i landet så planeras det nu för ett digitalt firande.
  • De möten vi planerar att delta på den närmaste tiden om situation inte förvärras är våra gruppmöten för styrelser och nämnder och de nämnd, styrelse och fullmäktigemöten som kommunen och dess bolag samt Regionen kallar till.

Det är mycket viktigt att vi alla håller stort fysiskt avstånd till varandra när vi träffas och att du som är extra känslig eller känner dig förkyld eller allmänt dålig stannar hemma! 

Ta alltid det säkra före det osäkra. Många runt om i samhället tillhör riskgrupper vilket gör detta extra viktigt.

Har du frågor som rör Socialdemokraterna på Tjörns verksamhet eller våra politiska aktiviteter som förtroendevalda inom kommunen eller något annat som berör oss som parti är du alltid välkommen att höra av dig via vår e-postadress som är saptjorn@gmail.com

facebook Twitter Email