Socialdemokraterna på Tjörn informerar om sin verksamhet med anledning av Corona

Socialdemokraterna på Tjörn vidtar åtgärder med anledning av den försämrade pandemisituationen för att förhindra smittspridning inom vår verksamhet.
Nedanstående gäller just nu. Om ändringar sker kommer information att gå ut om det. Tänker du delta i någon av våra verksamheter var då noga med att hålla kolla på Socialdemokraterna på Tjörns hemsida kontinuerligt.

  • Öppna möten där vi träffar allmänheten kommer inte att genomföras tillsvidare. 
  • Partiexpeditionen i Humlan som normalt är öppen på måndagskvällar stängs tillsvidare.
  • Seniormötena med Akademi de Tjörn som vi brukar hålla varannan onsdag är inställda tillsvidare.
  • Medlemsmötet den 17 november är inställt.
  • Medlemsmötet den 8 december och kommande medlemsmöten under början på nästa år kommer att hållas digitalt via ZOOM så länge som pandemisituationen kräver att vi inte ska träffas fysiskt.
  • Vid våra gruppmöten för styrelser och nämnder och de nämnd, styrelse och fullmäktigemöten som kommunen och dess bolag samt Regionen kallar till ska vi delta digitalt så långt det är möjligt.

Vid de möten vi i undantagsfall deltar fysiskt är mycket viktigt att vi alla håller stort fysiskt avstånd till varandra när vi träffas och att du som är extra känslig eller känner dig förkyld eller allmänt dålig stannar hemma! 

Vi kommer att erbjuda introduktions utbildningar för våra medlemmar i hur man använder webbverktyget ZOOM.

Du som är medlem och vill delta på våra medlemsmöten kan delta via ZOOM, du kommer ett tag före medlemsmötet att få en länk och ett lösenord för att kunna delta i mötet via ZOOM.

Varmt välkomna att delta i de olika verksamheterna!

facebook Twitter Email