Socialtjänstlagen är viktig att värna.


Vi Socialdemokrater på Tjörn vill säga tack till regeringen för att den klarade att stå emot trycket!

Vi tycker det är viktigt att följa socialtjänstlagen, som säger att kommunen har ansvar för alla som vistas i kommunen. Tänk själva, vilka mer skulle man kunna undanta, när det gäller rättighet till olika välfärdstjänster framöver om man går in på en sådan här väg?

Och i Pandemitider som denna är det väl rekommenderbart om de som bor i tätbefolkade stora kommuner söker sig ut till sina sommarstugor. Om de har sådana. Det är ju inte bara bra för dem själva utan också bra mot spridningen av sjukdomen i samhället som helhet!

Den boendes hemkommun där hen betalar kommunalskatt, står ju dessutom för kostnaderna i efterhand till kommunen som erbjuder hemtjänsten.

Vi vill ju ha turister och sommarboende till våra kommuner eller hur? Kommunerna satsar ju en hel del på turism, sommar events och lyxiga havsnära sommarboenden i alla fall hos oss på Tjörn. Då får vi väl rusta vår samhällsservice för det också!

Eller ska vi bara plocka russinen ur kakan och inte ta ansvar för varandra tillsammans? Vi har ett ansvar i “Sommarkommunerna” att helt enkelt bemanna upp servicen.

Vi Socialdemokrater på Tjörn tog i alla fall detta i beaktande i vårt budgetalternativ!

  • Att låtsas som om det är personalen ni tänker på är bara undanflykter!
  • Att många i personalen vill ha semester på sommaren är väl ingen nyhet – Det är bara för kommunerna att planera för det och anställa fler och budgeterat för det!
  • Förverkliga heltid med hälsosamma scheman enligt överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Kommunal!
  • Satsa på utbildningar, som kan läggas på andra tider än den hektiska sommaren. Detta kan vi ju få bidrag till av regeringen dessutom.
  • Och flera nya utbildningsmöjligheter har tillkommit på sistone.

Vår erfarenhet på Tjörn är dessutom att det inte längre är brist på sökande till utlysta tjänster i äldreomsorgen. Arbetslösheten har ju ökat överallt under Corona-pandemin.

Så sluta försöka skapa konflikter mellan människor! Jobba mer med problemlösning istället. Om kommunerna inte klarar sina uppgifter så låt oss gå tillsammans och jobba för större statsbidrag till kommunerna, istället för att minska friheten och rättigheterna för delar av befolkningen.
Vi är varandras förutsättningar!

Rosalie Sanyang (S) på Tjörn

facebook Twitter Email