Solen skiner, himlen är blå….. Men varför är vi inte glada då?

Som ledamot i Socialnämnden på Tjörn får man ofta höra av ordföranden att vi är unika, för vi sitter i den trevliga nämnden! Vi sitter i den nämnd där vi oftast är överens!  Men är det så trevligt?

Den sista veckans händelser visar på att det kanske inte är så enkelt! Eller det kanske är just enkelt? Låt oss reda ut vad vi menar; I Socialnämnden är vi ofta överens när vi skall ta beslut i lagstadgade frågor. Vi har socialtjänstlagen att följa och då är det mycket enkelt att ta beslut. Men i frågor som inte är lagstadgade, så är vi sällan överens! Ett exempel är Livbojen! En verksamhet som bedrivits av sociala på Tjörn i 23 år.

Man har i denna så viktiga verksamhet haft en samarbetspartner, Svenska kyrkan som efter att socialnämnden sagt upp avtalet och lagt ner Livbojen, ändå kämpat för att stötta de utsatta barn och ungdomar som varit målgruppen för Livbojens arbete. Kyrkan har på alla sätt försökt hitta lösningar på en fortsättning av Livbojen och sträckt ut handen till Tjörns kommun för ett nytt avtal med Svenska kyrka, ett så kallat IOP.

Ett avtal som skulle möjliggöra en fortsättning av Livbojens verksamhet. Hur det går i denna fråga vet vi i nuläget inget om men som svar på en remiss från Kommunstyrelsen, så förordar 6 av socialnämndens ledamöter att man skall tänka att Svenska kyrkan är en förening och att Livbojen är en verksamhet som är föreningsdriven och därför kan få föreningsbidrag och behöver inte samarbeta med sociala på Tjörn.

Huvudlöst tänkande tycker då 5 av socialnämndens ledamöter som representerar Socialdemokraterna och Tjörnpartiet och som istället förordar att man i kommunstyrelsen skall ingå ett samarbetsavtal med Svenska kyrkan ett IOP, för att hjälpa och stötta barn och ungdomar. Vi har de senaste veckorna också haft budgetdebatt i Kommunfullmäktige och även där haft olika åsikter om vad som är viktigt i vårt budgetarbete. Vi vet att man inom sociala jagar kostnader och effektiviserar. Vi vet att man i nämnden måste ta ansvar för ekonomin och se över kostnader men vi vet också att verksamheterna inom Sociala alltjämt är underfinansierade.

I vårt budgetförslag för 2020 har vi avsatt 372 miljoner till socialnämnden. Den blågröna majoriteten har avsatt hela 8,1 miljoner mindre. I vår budget står det vad vi vill göra med pengarna t.ex. återställa Livbojen, satsa på heltidsresan och införa mentorstjänster inom äldreomsorgen. I deras budget finns inga förslag till förbättringar/förstärkningar. Man nämner socialnämndens olika områden endast på 3 ställen och med några få rader i sitt dokument men inte på något sätt vad man vill med verksamheten.

Solen skiner, himlen är blå! Hoppet lever att vi kan bli glada ändå!

Vi hoppas att det finns fler i de styrande partierna på Tjörn som tänker om och tänker på barnen och ungdomarna i Tjörns kommun. Låt oss mötas den 29/8 och enas om vår budget!

Anette Johannessen, ledamot av Kommunfullmäktige och andre vice ordförande i Socialnämnden.

facebook Twitter Email