Stoppa hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett stort problem i Sverige och ett problem som måste upp på tal oftare. Varje år dödas tusentals flickor och kvinnor över hela världen i hederns namn. De dödas av sina närstående manliga släktningar för familjens heder ska återupprättas.

De handlar om att flickor och kvinnor inte får bestämma över vad de ska ha på sig, vilken utbildning de ska gå, vilken partner de ska gifta sig med och hur de ska få spendera sin fritid. Det skall också påpekas att pojkar och män även blir påverkade och kan bli utsatta för hedersförtrycket.

Det är allvarliga inskränkningar i den personliga friheten och därav en frihetsfråga värd att kämpa för. Normer och traditioner har under flera tusen år byggt upp hederskulturen – den har funnits i alla samhällen och verkställts av många grupper.

I vissa delar av världen och i vissa grupper är hederskulturen fortfarande ett faktum och står i bjärt kontrast med FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna. Främst är det unga, både pojkar och flickor som utsätts och tar störst skada för det hedersrelaterade våldet och förtrycket.

Av den anledningen måste vi i Tjörns kommun arbeta mer intensivt och rikta insatser mot de unga i skolan och fritidsgårdarna. Det förebyggande arbetet börjar i skolan. Men om skolpersonal ska kunna hjälpa elever måste de få lära sig känna igen signaler på att någon lever under hedersförtryck. Trots att alla elever enligt lagen ska behandlas lika så ser vi att det ibland sker välmenande avsteg, som när elever inte behöver medverka i delar av undervisningen med hänvisning till deras kultur. Det är helt fel. Alla elever har rätt till sin utbildning.

Vi socialdemokrater vill att alla skolor ska upprätta en handlingsplan mot hedersförtryck. På så vis skapar skolan rutiner för hur de ska arbeta med förebyggande insatser, akuta åtgärder och uppföljning. Elever ska aldrig behöva oroa sig för att inte bli tagna på allvar, eller för att lärarna ska kontakta föräldrarna.

Vi socialdemokrater kommer inte ge oss förrän vi gemensamt stoppar hedersförtrycket oavsett om det är på Tjörn, i Sverige eller i vår omvärld – kampen falnar aldrig.   

facebook Twitter Email