Stoppa mäns våld mot kvinnor

De senaste dagarna har präglats av mäns våld mot kvinnor i allmänhet och de fem mördade kvinnorna i synnerhet.

Varje kvinna som blir brutalt mördad, misshandlad eller begränsad av en man i sin närhet är en för mycket. Någon annan åsikt finns inte.

Det finns för stunden en krisinsikt hos de politiska partierna, bland medierna och i samhället i stort. Det är bra, den krisinsikt som nu finns borde ständigt vara närvarande i utformandet av politiska förslag, i rapportering i media och i samtalet runt matbordet, klassrummet samt omklädningsrummet.

I början av veckan (v.16) skärpte regeringen minimistraffet för grov kvinnofridskränkning från 9 månader till 1 år. I slutet av samma vecka genomfördes samtal mellan partiledare, myndigheter och organisationer och resulterade i:

  • Skräpat straff för överträdelse av kontaktförbud. Böter utmönstras ur straffskalan och också ringa överträdelser blir straffbara.  
  • Möjlighet att sätta fotboja på en förföljande man redan som förstagångsåtgärd.  
  • Det skall bli lättare att meddela kontaktombud gällande den gemensamma bostaden.  
  • Fridskränkningsbrotten utvidgas till att också gälla förtal och förolämpningar.   

Det här är dock åtgärder som ämnar att höja straff för de män som redan dödat, slagit eller begränsat sin fru, dotter, syster, sambo, flickvän eller vän.

Det räcker inte. Samhället måste finnas hos dessa kvinnor innan det sker. Det är därför vi socialdemokrater ständigt talar om det starka samhället – för när individen är som svagast då måste samhället vara som starkast – det är den svenska modellen.

Vad vi inte behöver är partier, för tillfället  M som försöker plocka billiga politiska poäng på en sådan viktig frågan.

En kvinna som vill lämna ett äktenskap, ett förhållande eller en relation måste veta, men framför allt känna att det finns ett skyddsnät som fångar henne.

En ekonomisk och social trygghet i from av ekonomiska försäkringar, en bostad, skydd och hela samhällets uppbackning.  

facebook Twitter Email