Sverige på rätt väg…eller?

Skolan. Där läggs grunden för resten av våra liv

 

Därför ska Sverige ha en jämlik kunskapsskola med höga resultat där ingen elev lämnas efter eller hålls tillbaka. Du ska kunna känna dig trygg med att den närmaste skolan är bra oavsett vem du är eller var i landet du bor. Det är grunden i den svenska modellen och det samhällsbygge vi socialdemokrater står för.

Tyvärr lät den förra borgerliga regeringen skattesänkningar och vinstjakt gå före kunskap i skolan. Resultatet var sjunkande kunskapsresultat, stor lärarbrist och ökade klyftor.

Från dag ett i regeringsställning har socialdemokraterna arbetat för att vända den utvecklingen. När vi investerar i skolan så investerar vi i vår gemensamma framtid.

Med en stark och jämlik kunskapsskola kan alla elever nå sina drömmar – men det kräver ett gemensamt ansvar mellan elever, föräldrar och skola.

Vårt mål är att alla elever ska få möta behöriga och kompetenta lärare som går in i klassrummet med både krav och höga förväntningar på var och en. Vi investerar i fler lärare, vi frigör mer tid och ger bättre förutsättningar för dem att undervisa och skapa ordning och reda i klassrummet. Svensk skola ska vara den bästa ett modernt samhälle kan skapa!

Det här har vi gjort:

 • investerat i fler anställda och mindre klasser
 • satsat på lovskola, läxhjälp och elevhälsan för att alla elever ska få möjlighet att nå kunskapsmålen
 • infört ett lärarlönelyft för över 60 000 lärare
 • riktat särskilda resurser till skolor med tuffast förutsättningar och låga resultat
 • rustat upp skollokaler och utemiljöer.Socialdemokraterna vill:
 • säkerhetsställa att skolan är en trygg plats med ordning och studiero
 • skapa en jämlik kunskapsskola där resurser ska fördelas rättvist och efter behov
 • stoppa vinstjakten
 • investera i lärare och skolledare. Alla elever har rätt att möta behöriga och skickliga lärare
 • öka personaltätheten och minska stora klasser
 • satsa på tidiga insatser, fler specialpedagoger och stärkt elevhälsa.

 

Styrkan i genomförandet av dessa inriktningar beror på det folkliga stödet för dem. Du, och alla andra måste ta ställning, för facket, för politiken för det demokratiska samhället!

 • Att inte ta ställning är också att ta ställning, men för en annan färdriktning!
facebook Twitter Email