Sverige på rätt väg…eller?

Det måste byggas fler bostäder

För oss socialdemokrater är bostaden en social rättighet och bostadspolitiken en viktig del av välfärdspolitiken. Tillgången till bostäder är också en grundläggande förutsättning för jobb och tillväxt.

Bostadsbristen gör det svårare att rekrytera personal med rätt kompetens och arbetssökande har svårt att ta de lediga jobb som finns. Ungdomar har svårt att flytta till ett första eget boende och studenter har problem att få bostad på studieorten.

Att öka bostadsbyggandet är därför en central fråga för både välfärd och tillväxt. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har sedan tillträdandet haft bostadspolitiken högt upp på dagordningen.

Just nu genomförs den största statliga bostadssatsningen på 20 år. Bara under ett år, är den större än vad den moderatledda regeringen lyckades åstadkomma under hela den föregående mandatperioden.

Det här har vi gjort:

  • infört ett investeringsstöd för byggande av små hyreslägenheter och studentbostäder. Stödet beräknas räcka till cirka 15 000 nya hyresrätter per år
  • infört en byggbonus till kommuner som bidrar till ett ökat bostadsbyggande
  • stöd till att renovera och energieffektivisera miljonprogramsområden.

 

Socialdemokraterna vill:

  • genomföra en ny byggoffensiv och se till att det byggs minst 250 000 nya bostäder under åren 2015-2020 och därefter i genomsnitt 45 000 bostäder om året fram till 2030
  • vi vill se fler hyresrätter, bra bostäder för äldre, studentbostäder, blandade bostadsområden med både villor, radhus och flerfamiljshus som bryter den växande bostadssegregationen
  • förändra plan- och bygglagen för att snabba upp byggprocessen
  • föra en tydligare markpolitik, både från stat och kommun.

 

Styrkan i genomförandet av dessa inriktningar beror på det folkliga stödet för dem. Du, och alla andra måste ta ställning, för facket, för politiken för det demokratiska samhället!

  • Att inte ta ställning är också att ta ställning, men för en annan färdriktning!
facebook Twitter Email