Sverige på rätt väg…eller?

Arbetsrätt och schyssta villkor

I Sverige finns vissa grundläggande regleringar av arbetsmarknaden i lagstiftning. I övrigt innebär den svenska arbetsmarknadsmodellen att parterna – genom kollektivavtal – har ett mycket stort ansvar för regleringen av lön, arbetstid, inflytandefrågor och andra anställningsvillkor. Även uppgiften att se till att kollektivavtalen respekteras vilar på avtalsparterna själva.

Svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige och för det krävs starka parter på arbetsmarknaden. Sverige ska inte konkurrera genom försämrat anställningsskydd och lägre löner.

Arbetsrätten skapar förutsättningar för ett arbetsliv som tillgodoser både arbetstagarnas och arbetsgivarnas behov av flexibilitet, trygghet och inflytande.

Respekten för dessa regler gynnar både arbetstagare och seriösa företagare. Men det finns de som går utanför ofta påhejade av borgerliga företrädare. Under åtta år hade vi också en regering som försvårade för arbetstagarna och gav arbetsgivarna fördelar så maktbalansen försköts till deras fördel oftast med Sverigedemokraternas hjälp. Nu håller vi på och ändrar på detta.

Det här har vi gjort:

  • regeringen har föreslagit nya utstationeringsregler, alltså att utländsk arbetskraft här ska ha samma villkor som anställda här. Ingen lönedumpning, ingen arbetsmiljödumpning
  • gjort det svårare att stapla visstider på varandra.
  • återfört rätten till avdrag för fackföreningsavgift. (Sådan som arbetsgivarna haft hela tiden)
  • avskaffat lex Laval (som Alliansen införde som gav rätt till lönedumpning i Sverige)
  • Inför kollektivavtalsliknande villkor i offentliga upphandlingsregler omfattande årligen c:a 650 miljarder kronor.

 

Socialdemokraterna vill:

  • företrädesrätten vid återanställning ska inte gå att sätta ur spel när arbetsgivare hyr in personal från bemanningsföretag
  • normen på svensk arbetsmarknad ska vara fasta heltidsanställningar
  • ha en attitydförändring för att bryta de strukturer som motverkar heltidsarbete och som begränsar kvinnors frihet och självständighet. En bra personalpolitik med tryggare anställningar ger goda förutsättningar för kontinuitet och kvalitetsutveckling i alla branscher och näringar
  • ha ordning och reda på svensk arbetsmarknad och få definitivt stopp på lönedumpning, skattefusk och utnyttjandet av svensk och utländsk arbetskraft.

 

Styrkan i genomförandet av dessa inriktningar beror på det folkliga stödet för dem. Du, och alla andra måste ta ställning, för facket, för politiken!

Att inte ta ställning är också att ta ställning, men för en annan färdriktning!

 

facebook Twitter Email